Zeci de apicultori vrânceni au depus cereri pentru ajutorul de minimis

0
132

Direcția Agricolă a primit 69 de cereri din partea apicultorilor vrânceni pentru acordarea ajutorului de minimis prin care se vor compensa pierderile cauzate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile din primăvară. Perioada de depunere a cererilor și a documentelor însoțitoare de către apicultori este de 31 octombrie 2019. Reprezentanții Direcției Agricole ne-au spus că cea mai mare solicitare a venit de la un apicultor cu aproape trei sute familii de albine dar sunt și apicultori cu 20 familii de albine care au depus cererea pentru ajutorul de minimis. Valoarea totală a ajutorului de minimis nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente. Schema ajutorului de minimis se aplică apicultorilor persoane fizice care dețin atestat de producător, apicultorilor care sunt înregistrați ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, apicultorilor înregistrați ca persoane juridice, precum și oricăror forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Reprezentanții Direcției Agricole arată că valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii. „Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit hotărârii se acordă beneficiarilor pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile (secetă, grindină, ploi torenţiale, vânt puternic) manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie, în cuantum de 20 lei/ familie de albine”, precizează directorul Direcției Agricole, Maria Bunghez.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ două criterii de eligibilitate, respectiv să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2019, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu” și să aibă familii de albine înregistrate/ autorizate la direcția sanitar – veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană.

Cererile se depun de către apicultori la Direcția Agricolă și trebuie întocmite conform unui model postat și pe site-ul instituției: www.dajvrancea.ro/formulare. Cererile trebuie însoțite de următoarele documente: copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/ procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; copie a atestatului de producător în cazul apicultorilor persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014; copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului/ Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică; dovadă cont activ bancă/trezorerie; copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară, eliberat de către direcția sanitar – veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei. Actul de identitate, respectiv certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului trebuie prezentate în original și copie, în vederea certificării de reprezentantul Direcției Agricole prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here