Concurs pentru administrator al zonei de agrement „Crâng Petrești”

0
853

Consiliul Județean Vrancea organizează, în data de 9 octombrie 2019, ora 11:00 concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de administrator treapta I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agreement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat. Condiţii specifice: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă: minimum 3 ani și 6 luni.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 27 septembrie 2019 (inclusiv), ora 13:30, la Serviciul resurse umane și informatizare, camera 203, et.2, din cadrul Consiliului Județean Vrancea și vor cuprinde, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane și informatizare, telefon 0372372426 (luni-joi între orele 08:00-16:30 și vinerea între orele 08:00-14:00).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here