Ghidul călătorului prin legislație. Mandatul (I)

0
23
Asian Business woman signing a contract document making a deal.

În cadrul călătoriei noastre prin legislație, vom începe astăzi analiza unui nou subiect, și anume contractul de mandat. Prin intermediul acestuia, o parte numită mandatar se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părţi, numită mandant. Mandatul este de două feluri: cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. De regulă, mandatul dintre două persoane fizice este cu titlu gratuit. În anumite condiții, dacă el este dat pentru acte de exercitare a unei activităţi profesionale, atunci el se prezumă a fi cu titlu oneros.

În situația în care mandatul este cu titlu oneros și remuneraţia mandatarului nu este menționată sau nu poate fi determinată din analiza dispozițiilor contractuale, aceasta se va stabili potrivit legii, uzanţelor ori, în lipsă, după valoarea serviciilor prestate.

Există de asemenea, mandatul cu reprezentare sau fără reprezentare. Mandatul cu reprezentare poate fi încheiat în formă scrisă sau verbal. Cel în formă scrisă poate fi încheiat fie în formă autentică ori fie sub semnătură privată. Dacă mandatul este dat pentru încheierea unui act juridic care trebuie încheiat într-o anumită formă, atunci și mandatul trebuie să aibă aceeași formă (dacă mandatul se dă pentru încheierea unui contract de vânzare cumpărare a unui teren, atunci procura trebuie să fie autentică pentru că și contractul respectiv trebuie încheiat tot în formă autentică). Dacă această cerință nu este respectată, acest lucru este sancționat cu sancţiunea aplicabilă actului însuşi.

Vorbind despre durata mandatului, putem spune că, de regulă, mandatul se dă o pe o perioadă de 3 ani de la încheierea lui. În baza mandatului general, mandatarul este autorizat să efectueze numai acte de conservare şi de administrare.

În schimb, pentru a putea încheia acte de înstrăinare (contracte de vânzare cumpărare, contracte de schimb) sau grevare (supunerea bunului unei ipoteci), tranzacţii ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a intenta acţiuni în justiţie, precum şi pentru a încheia orice alte acte de dispoziţie, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres.

Pentru informații suplimentare în legatură cu subiectul prezentat, puteți adresa întrebări fie la telefonul 0237.224.555, fie pe adresa de e-mail a redacției ziarului Monitorul de Vrancea, redactie@monitorulvn.ro.

Avocat MANUELA FLOREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here