Consiliul Judeţean Vrancea scoate la concurs cinci posturi de ingineri

0
761

Consiliul Judeţean Vrancea organizează, în data de 10 octombrie, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcțiilor publice de execuție. Este vorba despre ocuparea următoarele posturi:

– Inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) la Unitatea de implementare a proiectului “Fazarea proiectului – sistem de management integrat al deșeurilor în județul Vrancea” din cadrul Direcției tehnice și investiții. Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

– Inspector clasa I gradul profesional superior (2 posturi) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții. Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, specializarea – Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, drumuri şi poduri; Construcţii şi fortificaţii; Inginerie civilă sau Drumuri, poduri şi infrastructuri militare; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

– Inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții. Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, specializarea – Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, drumuri şi poduri; Construcţii şi fortificaţii; Inginerie civilă sau Drumuri, poduri şi infrastructuri militare; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

– Inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții. Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, specializarea – Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, drumuri şi poduri; Construcţii şi fortificaţii; Inginerie civilă sau Drumuri, poduri şi infrastructuri militare; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

– Inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții. Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, specializarea – Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, drumuri şi poduri; Construcţii şi fortificaţii; Inginerie civilă sau Drumuri, poduri şi infrastructuri militare; nu se cere vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Dosarele de înscriere la concurs/ examen se depun la sediul Consiliului Judeţean Vrancea – Serviciul resurse umane şi informatizare, camera 203, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 10 septembrie – 30 septembrie 2019 şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane și informatizare, telefon 0372.372.426 (luni – joi între orele 08:00-16:30 și vinerea între orele 08:00-14:00).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here