Consiliul Județean modernizează drumul județean DJ 241 A

0
2141

Consiliul Județean Vrancea continuă programul de reabilitare și modernizare a rețelei de drumuri județene, demarat în anul 2008. Societatea Străzi Concept SRL va realiza proiectul de investiții „Modernizare DJ 241 A limită județ Galați – Feldioara – limită județ Bacău, km 5+000-19+450, L= 14,45 km comuna Tănăsoaia, comuna Corbița, județul Vrancea”. Contractul constă în modernizarea DJ 241 A pe secțiunea situată între limita cu județul Galați – Feldioara – și limita cu județul Bacău, pe o lungime totală de 14,45 kilometri. Această porțiune a DJ 241 A se află raza comunelor Tănăsoaia și Corbița din județul Vrancea.

Pentru realizarea acestui obiectiv, ofertantul declarat câștigător al procedurii de atribuire va realiza următoarele categorii de activități: Proiectarea lucrărilor de modernizare la obiectivul anterior menționat cuprinzând: întocmirea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, a caietelor de sarcini, (P.T.+D.E.+C.S.), a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor (P.A.C. și P.O.E.), precum și a oricăror alte documente prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, necesare pentru finalizarea contractului;Verificarea Proiectului tehnic; Asigurarea asistenței tehnice de specialitate din partea proiectantului pentru lucrările ce fac obiectul prezentei procedurii de atribuire; Executarea lucrărilor de modernizare a drumului județean 241 A conform documentației tehnice și a dispozițiilor legale în vigoare în domeniu.

Valoarea investiției este de aproape 24 milioane de lei.

Consiliul Județean Vrancea a primit finanțare de la Guvernul României prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru reabilitarea și modernizarea a 32 de obiective de investiții, drumuri și poduri județene, în valoare totală de 239.594.683 lei (53.243.262 euro). Județul Vrancea se află pe locul II la nivel național ca număr și valoare a investițiilor în infrastructură finanțate în cadrul PNDL II, acest fapt fiind rezultatul demersurilor și implicării constante a conducerii Consiliului Județean Vrancea, în special a președintelui Marian Oprișan, pentru implementarea unui amplu program de reabilitare și modernizare a drumurilor județene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here