Societatea Miralex SRL va asigura dirigenția de șantier pentru DJ 202E, modernizat cu fonduri europene

0
1889

Societatea Miralex SRL va asigura serviciile de asistență tehnică – dirigenție de şantier la obiectivul de investiții: „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită județ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejița – Tâmboiești – Bordești cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T“. Societatea amintită a câștigat licitația organizată în acest sens de Consiliul Județean Vrancea pe SEAP. Obiectul contractului, atribuit prin procedura de achiziție publică, constă în prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate oferită de dirigintele de şantier prin activităţi specifice, respectiv: îndeplinirea rolului de Prestator al serviciului de asistență tehnică-diriginte de șantier; consilierea de specialitate a Autorităţii Contractante în procesul de adoptare a deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrări, precum şi cu privire la orice revendicări/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot apărea pe parcursul execuţiei lucrărilor în scopul prevenirii revendicărilor financiare şi/sau a întârzierilor; asigurarea calităţii corespunzătoare a lucrărilor de construcţii-montaj, optimizând cheltuielile cu investiţia; asigurarea serviciilor de supraveghere a execuţiei tehnice de către personal autorizat, corespunzător, pe specialităţi.

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a semnat, în luna mai, ordinul de începere a lucrărilor pentru reabilitarea și modernizarea DJ 202 E-Limită județ Buzău-Voetin-Sihlea-Obrejiţa-Tîmboieşti-Bordeşti. Lucrările vor fi realizate de Asocierea SC SA & PE Construct SRL Bacău – SC Spedition UMB SRL Bacău și SC Tehnostrade SRL Bacău. „Constructorul Spedition UMB SRL Bacău este cel care a construit DN 2D Focșani-Ojdula-Târgu Secuiesc, a construit drumul județean DJ 205D Valea Sării-Paltin-Nereju-Brădăcești și mai are contractate două investiții mari în județul Vrancea. Noi ne bucurăm pentru că este unul din cei mai buni constructori din Europa Centrală și de Est, aș spune eu. Ca să nu mai spun că de departe Spedition UMB SRL Bacău, Dorinel Umbrărescu, reprezintă societatea care lucrează la cel mai înalt nivel de calitate din România“, a precizat Marian Oprișan.

Șeful administrației județene s-a declarat „extrem de mulțumit că am ajuns în acest punct cu acest obiectiv de investiții, care, după părerea mea, va fi unul din cele mai bune drumuri județene din Vrancea“. Marian Oprișan a precizat că modernizarea drumului județean 202 E-Limită județ Buzău-Voetin-Sihlea-Obrejiţa-Tîmboieşti-Bordeşti este o promisiune mai veche a sa făcută locuitorilor din această zonă.

Valoarea totală a contractului este de 38.649.542 lei fără TVA. Valoarea totală cu TVA este de 45.992.995 lei (echivalentul a 9.682.735 euro) – în care sunt incluse execuția lucrărilor și organizarea de șantier, serviciile de proiectare și serviciile de asistență tehnică. Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1 (85% fonduri europene, 13% bugetul național, 2% cofinanțarea locală). Termenul de finalizare a lucrărilor este de 32 de luni (din care 2 luni este durata de proiectare). Contractul a fost atribuit în urma licitației publice, care a avut drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, în ceea ce privește prețul ofertei și perioada de garanție a lucrărilor.

Vor fi efectuate următoarele lucrări: Modernizarea şi reabilitarea a 22,517 km. din drumul judeţean DJ 202E; Modernizarea şi realizarea a 10,104 km de trotuare şi trasee pietonale; Execuţia unei staţii de transport public şi a unei alveole; Execuţia unor elemente suplimentare destinate siguranţei circulaţiei (198 ml parapet metalic, 22,60 km marcaje, 40 treceri de pietoni cu avertizări luminoase, 24 buc. benzi rezonatoare); Modernizarea a două poduri; Amenajarea a 40.144 ml de rigole şi şanţuri; Montarea de borduri teşite pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi la proprietăţi; Amenajarea a 51 podeţe de descărcare; Creşterea portanţei şi siguranţei circulaţiei; Uşurarea accesului la reţeaua TEN-T pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here