Centru de radioterapie pentru bolnavii din Vrancea; Consiliul Județean concesionează terenul

0
1316

Consiliul Județean a demarat procedurile pentru realizarea la Focșani a unui Centru de oncologie/ radioterapie pentru bolnavii din Vrancea și județele limitrofe. Administrația județeană a anunțat concesionarea unui teren situat în curtea Spitalului Județean de Urgență, unde urmează să fie realizat acest centru modern de radioterapie. Investiția a fost estimată la circa opt milioane de euro de către societatea care a solicitat concesionarea terenului pentru construcția Centrului de radioterapie.

Potrivit unui anunț al Consiliului Județean, terenul de 1500 metri pătrați poate fi concesionat doar pentru realizarea Centrului de radioterapie, iar data limită pentru depunerea ofertelor este 3 septembrie. Perioada propusă de concesionare este de 49 ani, având în vedere volumul investițiilor necesare și durata de amortizare a acestora. Durata concesiunii poate fi prelungită în condițiile legii. Conform caietului de sarcini, nivelul minim al redevenței este în sumă totală de 150 mii euro, adică o redevență anuală de 6000 euro, respectiv o redevență lunară de 500 euro.

Consiliul Județean solicită, prin caietul de sarcinci, ca acest Centru medical, în care vor fi prestate servicii medicale de înaltă performanță, să asigure accesul la tratamentul oncologic pentru minim 700 pacienți anual. Printre obiectivele urmărite de administrația județeană în realizarea investiției se numără atragerea de fonduri suplimentare, rezultate în urma administrării optime de specialitate, conform redevenței prevăzute în contractul de concesiune, crearea de noi locuri de muncă, dar și atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunităților locale, precum și ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora. Centrul de radioterapie va fi dotat cu accelerator linear, echipament pentru computer tomograf, cameră pentru scintilație, camera tehnică pentru dozimetrie. „Terapia cu radiații este vitală pentru tratarea cancerului sau ameliorarea unor simptome în tratamentul metastazelor osoase, cerebrale. De aceea este foarte importantă construirea și dotarea unui centru modern de radioterapie dotat cu aparatură de ultimă generație, care să reprezinte o soluție pentru bolnavii de cancer. În prezent, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani nu există un laborator de radioterapie cu energii înalte în condițiile în care numărul de bolnavi aflați în evidența oncologică în anul 2016 este de peste 8000”, se arată în caietul de sarcini întocmit de Consiliul Județean.

Concesionarul terenului va trebui să aibă în vedere la înființarea centrului de radioterapie respectarea și îndeplinirea unor cerințe, precum securitatea serviciilor furnizate, deservirea tuturor pacienților Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani, în limita decontărilor acordate de Casa Județeană de Sănătate. Concesionarul poate deservi și alți pacienți decât cei ai Spitalului Județean, dar va trebui să asigure continuitatea serviciilor din punct de vedere calitativ și cantitativ, dar și să își adapteze serviciile la cerințele comunității locale, să asigure accesul liber la servicii și la informațiile necesare acestora, precum și tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate.

Șicane liberale pentru investiția în Centrul de radioterapie

Investiția în Centrul de oncologie/ radioterapie a fost estimată la 8 milioane de euro de către societatea care a solicitat concesionarea terenului. În prezentarea investiției se arată că pe acest teren ar urma să fie construit în subteran un buncăr special, în care va fi amplasat acceleratorul linear, echipamentul pentru computer tomograf, o cameră pentru scintilaţie, o cameră tehnică pentru dozimetrie, iar deasupra acestuia să fie amenajată o parcare pentru autoturisme şi o construcţie destinată funcţionării de cabinete medicale pentru consultaţii, saloane pentru pacienţi, săli de aşteptare şi un departament administrativ.

Însă procedurile administrative nu au fost atât de line, din cauza șicanelor liberale din ședința Consiliului Județean, când s-a discutat oportunitatea acestei investiții. Înainte de începerea procedurilor pentru concesionarea terenului, acesta trebuia să fie liber de sarcini și trebuiau demolate garajele vechi de aici. Astfel, consilierii județeni trebuiau să aprobe proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al județului Vrancea, în vederea demolării acestora. Însă, în cadrul ședinței Consiliului Județean, liberalii au susținut că nu sunt de acord cu acest obiectiv pe motiv că ar urma să fie demolate două construcții, construcții care în realitate reprezintă doar un garaj din tablă ruginită, construit provizoriu. Alți liberali au susținut că acest teren nu ar trebui scos din domeniul public și adus în domeniul privat, deși secretarul județului Vrancea, Raluca Dan, a explicat că trecerea suprafeței de teren din domeniul public în domeniul privat al județului se face doar pentru a se putea emite autorizația de demolare a construcțiilor provizorii, așa cum prevede legea.

A fost nevoie de intervenția președintelui Consiliului Județean, Marian Oprișan care a arătat că Centrul de radioterapie trebuie să funcționeze în proximitatea Spitalului județean. „Dacă investitorul care vine cu acești bani, mulți, ca să facă un Centru de radioterapie pentru bolnavii de cancer din județul Vrancea și din județele limitrofe și a indicat terenul, care trebuie să fie în vecinătatea spitalului care funcționează în acest moment, cum pot eu să îl trimit să construiască pe un teren viran pentru că unii sau alții dintre noi vrem să fim mai drepți decât drepții? Este o aberație! Sunt fericit că un investitor vrea să construiască un centru de radioterapie pentru bolnavii de cancer din județul nostru”, a afirmat Marian Oprișan.

Șeful administrației județene le-a cerut liberalilor să spună deschis dacă se opun construirii unui Centru de radioterapie pentru bolnavii de cancer. „Până acum ne-ați omorât că nu vin investitori, că nu facem nimic. Acum avem un investitor, vrem să construim un centru de radioterapie pentru bolnavii de cancer, care au dreptul la o șansă în această viață, și veniți cu niște artificii jenante. Investitorul nu vrea să construiască pe alt teren, ci pe terenul care este liber în curtea spitalului. Ne facem că nu înțelegem și numai de dragul de a fi contra încercăm să punem piedici unui asemenea proiect? Dacă vreți să vă opuneți construirii unui Centru de radioterapie pentru bolnavi vă rog să o spuneți”, a afirmat Marian Oprișan.

Puși în fața evidențelor, liberalii au votat pentru, astfel că proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here