Astăzi începe Bacalaureatul de toamnă

0
177

Astăzi începe examenul de Bacalaureat, sesiunea de toamnă. Potrivit calendarului de desfăşurare a examenului naţional de Bacalaureat în anul şcolar 2018 – 2019, sesiunea de toamnă, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe 21 august este programată proba scrisă la Limba şi literatura română – proba Ea), pe 22 august – proba scrisă la Limba şi literatura maternă – proba Eb), iar pe 23 august – proba scrisă obligatorie a profilului – proba Ec). Pe 26 august este programată proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă, pe 27 şi 28 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A, pe 29 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B, pe 30 august – 2 septembrie – evaluarea competenţelor digitale – proba D, iar pe 2 – 3 septembrie – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C. Afişarea rezultatelor la probele scrise se va face pe 3 septembrie (până la ora 12,00), iar depunerea contestaţiilor în aceeaşi zi (între orele 12,00 – 16,00).

Conform calendarului MEN, în perioada 3 – 6 septembrie este prevăzută rezolvarea contestaţiilor, afişarea rezultatelor finale – pe 7 septembrie. În sesiunea iunie – iulie, promovarea la Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, a fost de 75,5%.

Pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea a fost publicată lista cu centrele de examinare în cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, centrul de evaluare și candidații arondați. Astfel, în Vrancea vor fi două centre de examinare, la Colegiul Tehnic Edmond Niculau, unde sunt arondați 365 candidați, și la Colegiul tehnic Valeriu D. Cotea, cu 287 candidați. În total, pentru susținerea Bac-ului de toamnă s-au înscris 652 candidați. Centrul zonal de evaluare va funcționa la Colegiul Tehnic Gh. Asachi.

La Colegiul tehnic Edmond Nicolau din Focșani au fost arondați 365 candidați, absolvenți ai următoarelor unități de învățământ:

– Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focșani: teoretic, real, tehnologic și tehnic, specializarea matematică – informatică, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician de telecomunicații, tehnician în instalații electrice, tehnician electromecanic, prelucrări mecanice, tehnician proiectant CAD, tehnician de automatizări, tehnician electronist, 106 candidați;

– Liceul Tehnologic G. G. Longinescu Focșani: tehnologic – servicii, specializarea coafor stilist – calificare autorizată, 8 candidați;

– Liceul Tehnologic G. G. Longinescu Focșani: teoretic – umanist, specializarea filologie – specializare autorizată, 8 candidați;

– Liceul Tehnologic G. G. Longinescu Focșani: tehnologic/ tehnic, resurse umane și protecția mediului, specializarea tehnician ecolog și protecția calității mediului, designer mobilă și amenajări interioare, 5 candidați;

– Liceul Teoretic Duiliu Zamfirescu Odobești: teoretic/ real, umanist, specializare științe ale naturii și filologie, 21 candidați;

– Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu: teoretic – real, umanist, tehnologic – servicii, specalizare matematică – informatică, științe ale naturii, științe sociale, economic, 19 candidați;

– Liceul de Muzică și Arte Plastice Gh. Tattarescu Focșani: vocațional, specializare tehnician pentru tehnici artistice, desenator tehnic pentru arhitectură și design corist, 34 candidați;

– Liceul Simion Mehedinți Vidra: teoretic – real, umanist, tehnologic – servicii, specializare matematică – informatică, științe sociale, tehnician în activități economice, în gastronomie, 50 de candidați;

– Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu: rehnologic/ servicii, specializare tehnician în activități economice, în administrație, în achiziții și contractări, în turism, în gastronomie, organizator banqueting, 13 candidați;

– Centrul Școlar de Educație Incluzivă Elena Doamna Focșani: teoretic – real, specializarea științe ale naturii, 2 candidați;

– Colegiul Național Pedagogic Spiru HaretFocșani: vocațional, teoretic/ umanist, specializare filologie, științe ale naturii, 3 candidați;

– Liceul cu Program Sportiv: vocațional/ educație fizică și sport, specializarea instructor sportiv, 37 candidați;

– Colegiul Național Emil Botta Adjud: teoretic/ real, umanist, specializare matematică – informatică, filologie, științe ale naturii, științe sociale, 43 candidați;

– Liceul Teoretic Grigore Gheba Dumitrești: teoretic/ real, umaniste, specializările filologie, științe ale naturii, 15 candidați;

– Colegiul Național Unirea Focșani: teoretic/ real, umaniste, specializare matematică – informatică, științe ale naturii, filologie, științe sociale, 1 candidat.

La Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea Focșani sunt arondați 287 candidați, de la următoarele unități de învățământ:

– Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea Focșani: tehnologic/ tehnic, resurse naturale, specializare tehnician veterinar, ecolog și protecția calității mediului, analize produse alimentare, în industria alimentară, transporturi, electromecanic, agromontan, 68 de candidați;

– Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea Focșani: teoretic/ umanist, specializare științe sociale, 3 candidați;

– Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea Focșani: tehnologic/ servicii, specializarea tehnician în gastronomie, 9 candidați;

– Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza: teoretic/ real, umanist, specializarea matematică informatică, științe ale naturii, filolofie, științe sociale, 2 candidați;

– Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia Focșani: tehnologic/ tehnic, specializarea tehnician electrician electronist auto, transporturi, 27 candidați;

– Colegiul Tehnic Gh. Asachi Focșani: tehnologic/ tehnic, servicii, specializarea tehnician în gastronomie, organizator banqueting, turism, tehnician în industria textilă, 33 candidați;

– Colegiul Tehnic Ion Mincu: tehnologic, specializarea operator tehnică de clacul, tehnician turism, ecologi și protecția calității mediului, activități economice, tehnician mecatronist, 75 candidați;

– Colegiul Tehnic Gh. Balș Adjud: tehnologic/ resurse naturale și protecția mediului, tehnic, servicii, specializare tehnician mecatronist, tehnician în automatizări, tehnician ecolog și protecția calității mediului, tehnician în activități economice, tehnician în tursm, în industria alimentară, 34 candidați;

– Liceul Tehnologic Al. I. Cuza Panciu: tehnologic – servicii, specializare organizator banqueting, tehnician în gastronomie, tehnician în turism, 7 candidați;

– Liceul Tehnologic Odobești: tehnologic/ resurse naturale și protecția mediului, servicii, specializare tehnician în industria alimentară, ecologie și protecția calității mediului, 11 candidați;

– Liceul tehnologic Eremia Grigorescu: teoretic/ real, tehnologic/ tehnic, servicii, resurse naturale, specializare matematică – informatică, tehnician în activități economice, 18 candidați.

Potrivit ISJ, absolvenții Liceului Tehnologic G. G. Longinescu Focșani, calificarea coafor stilist autorizată, au fost arondați la Liceul t5ehnologic P. rareș Bîrlad, dat fiind că în județul Vrancea nu există calificare de coafor stilist acreditată. Absolvenții Liceului Tehnologic G. G. Longinescu Focșani, specializare filolofie autorizată, au fost arondați la Liceul teoretic D. Zamfirescu Odobești, iar absolvenții Colegiului Tehnic Valeriu D. Cotea Focșani, specializare științe sociale autorizată, au fost arondați Colegiului Național Al. I. Cuza Focșani.

De asemenea, absolvenții Colegiului Tehnic Valeriu D. Cotea Focșani, calificarea tehnician în gastronomie, sunt arondați la Colegiul Tehnic Gh. Asachi Focșani, iar absolvenții Liceului Tehnologic Eremia Gridorescu Mărășești, calificarea tehnician electromecanic, sunt arondați Colegiului Tehnic Valeriu D. Cotea Focșani.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here