Funcția de director al Bibliotecii Județene, scoasă la concurs

0
333

Consiliul Județean Vrancea a scos la concurs funcția de director al Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea. Concursul se va desfășura la sediul administrației județene, pe durata mai multor zile. Astfel, 10 septembrie este data limită pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați. În data de 11 septembrie va avea loc selecția dosarelor și verificarea respectării condițiilor de întocmire a proiectelor de management. Acestea vor fi analizate în perioada 12 – 20 septembrie, în cadrul primei etape, urmând ca pe 25 septembrie proiectele să fie susținute în cadrul interviului, în cadrul celei de-a doua etape a concursului. „(…) în termen de 24 de ore de la incheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică a rezultatului concursului și afișarea acestuia; 27.09.2019 – data limită pentru depunerea contestațiilor; candidații pot să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea si desfășurarea concursului la compartimentul Serviciul relații publice, contencios, monitor oficial și arhivă din cadrul autorităţii; în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestatii sau, dupa caz, de la data solutionarii acestora, rezultatul final al concursului, lista nominala a candidatilor si alte informatii de interes public sunt aduse la cunostinta publica, prin afișaj la sediul și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură“, se arată în anunțul postat pe site-ul Consiliului Județean Vrancea.

Condiţii de participare:

a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: Științe umaniste și arte – Ramura de știință – Filologie;

d) are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 5 ani;

e) constituie avantaj experienţa în domeniul activității manageriale de minimum 3 ani sau deține specializare în domeniul managementului, respectiv deține diplomă/ certificat/atestat de absolvire a unui curs de management;

f) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 3 ani;

g) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h) dacă deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România va declara pe propria răspundere că în condiţiile în care este declarat/declarată câştigător/câştigătoare la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” va renunţa la postul de manager deţinut;

i) nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;

j) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

k) are nivel mediu de cunoștințe operare PC.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Consiliului Județean Vrancea. „Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotarea pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe“, se mai arată în anunț.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here