APEL DE SELECȚIE

0
57

Data lansării apelului de selectie : 19.07.2019

APEL DE SELECȚIE

VERSIUNE SIMPLIFICATĂ PENTRU MĂSURILE :

M1/1A Sprijinirea formelor asociative de cooperare”

M3/3ACrearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare;

M4/4A Investiții în gestionarea zonei Natura 2000;

M5/6AÎnființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”

M6/6B Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”

M7/6B INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”.

Măsuri lansate : Asociația Grupul De Acțiune Locală Valea Trotușului Bacău anunță prelungirea pana la data de 13.09.2019, a următoarelor apeluri de selecție :

 • Apel de selecție nr. 1/2019 pe Măsura M1/1A Sprijinirea formelor asociative de cooperare”

 • Apel de selecție nr. 1/2019 pe Măsura M3/3ACrearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare;

 • Apel de selecție nr. 1/2019 M4/4A Investiții în gestionarea zonei Natura 2000,

 • Apel de selecție nr. 1/2019 pe Măsura M5/6AÎnființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”

 • Apel de selecție nr. 1/2019 pe Măsura M6/6B Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”

 • Apel de selecție nr. 1/2019 pe Măsura M7/6B INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”

Beneficiari eligibili :

 • Pentru Măsura M1/1A Sprijinirea formelor asociative de cooperare” :

 • Parteneriatele constituite în baza unui accord de cooperare care implică cel puțin două entități din categoria ONG, Asociații, Fundații, parteneriate public – private, persoane fizice și/sau juridice și forme asociative (cooperative agricolă, societăți, grupuri de producători)

 • Pentru Măsura M3/3A ” Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare;

 • PFA, II, IF, SC, Cooperativă agricolă,Grupuri de producători, Forme asociative

 • Pentru Măsura M4/4A Investiții în gestionarea zonei Natura 2000:

 • Administratorii ariilor Natura 2000;

 • Proprietarii suprafetelor Natura 2000;

 • Asociații, Fundații.

 • Pentru Măsura M5/6AÎnființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”:

 • Microîntreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nouînfiinţate (startups)

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități nonagricole, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

 • Pentru Măsura M6/6B Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local” :

 • Asociații și fundații;

 • Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare

 • Cooperative, grupuri de producători / forme asociative de producători;

 • Microîntreprinderi.

 • Pentru Măsura M7/6B INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente” :

 • Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare

 • Instituții publice locale

 • Asociații și fundații

 • Parteneriate public-private.

Fondurile disponibile pentru măsurile lansate și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru un proiect :

MASURA

Fondul disponibil pentru masura

euro

Suma maximă nerambursabilă/proiect

euro

Măsura M1/1A

61.581,78

50.000,00

Măsura M3/3A

147.796,28

120.000,00

Măsura M4/4A

10.715,23

10.715

Măsura M5/6A

403.342,27

75.000,00

Măsura M6/6B

30.021,73

15.000,00

Măsura M7/6B

78.854,93

76.000,00

Data limită de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele :

Proiectele se vor depune până la data limită de 13.09.2019, pentru Măsurile 1/1A, 3/3A , 4/4A, 5/6A, 6/6B, 7/6B, la sediul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău, situat în sat Caşin, comuna Cașin, nr. 14, zona Andreşeşti (în incinta DMC), județul Bacău, zilnic, de luni până vineri în intervalul orar 8.00 – 16.00.

 1. INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURILOR sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU măsura M1/1ASprijinirea formelor asociative de cooperare; 3/3A “ Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare “; 4/4A Investiții în gestionarea zonei Natura 2000, 5/6AÎnființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”; 6/6B – „Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local, 7/6B INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente; 8/6B – „Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare”, aceste documente fiind disponibile pe pagina web a GAL www.gal-valea-trotusului.ro.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele : telefon: fix :0334/428334, mobil: 0775568860 e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com, pagina web : www.gal-valea-trotusului.ro.

De asemenea, informații detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul ASOCIAȚIEI GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU pe suport tipărit.

Prelungirea Apelului de Selecție a fost aprobat de către Consiliul Director al Asociației GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU , conform Deciziei Consiliului Director nr. 72/08.08.2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here