Concursuri la ISU Vrancea, pentru ocuparea unor funcții de conducere

0
218

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea organizează concursuri pentru ocuparea mai multor funcții în cadrul instituției. Astfel, din sursă internă, urmează a și încadrat în urma unui concurs postul de şef serviciu II, la Serviciul Logistic. Pot candida doar ofițerii, gradul militar necesar ocupantului postului fiind cel de locotenent. De asemenea, candidații trebuie să aibă studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S), militare sau civile, în unul dintre domeniile fundamentale: matematică şi ştiinţe ale naturii; ştiinţe inginereşti; ştiinţe sociale – ramurile ştiinţe administrative; ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; ştiinţe politice; ştiinţe economice, ştiinţe umaniste şi arte – ramura de ştiinţe arhitectură şi urbanism. Vechimea în muncă trebuie să fie de 6 ani, din care 3 în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Un alt post ce a fost scos la concurs este cel de şef Inspecția de Prevenire II, la Inspecția de Prevenire, cu recrutare tot din sursă internă. Candidații trebuie să aibă studii universitare, studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei. Vechime în muncă trebuie să fie de cel puțin 6 ani, din care 3 în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Candidații trebuie să aibă abilităţi de conducere: viziune strategică, planificare, organizare, decizie, coordonare şi control, empatie, iniţiativă, eficienţă, delegarea de sarcini şi responsabilităţi, managementul timpului, munca în echipă; abilităţi cognitive: atenţie selectivă şi distributivă, raţionament inductiv şi deductiv, gândire analitică şi conceptuală, capacitatea de a comunica oral şi scris, flexibilitate în gândire, înţelegerea textelor; aptitudini sociale/ interpersonale: capacitatea de coordonare, responsabilitate, autocontrolul, dezvoltarea celorlalţi, independenţa şi autonomia, persuasiunea, perseverenţa.

Cea de-a treia funcție scoasă la concurs este cea de Comandant Detașament I, la Detașamentul de Pompieri Focșani, cu recrutare tot din sursă internă. Pot candida doar ofițerii, radul militar necesar ocupării postului fiind de sublocotenent. Candidații trebuie să aibă studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale, matematică şi ştiinţe ale naturi”.

De asemenea, mai pot fi ocupate câte două posturi de conducere de şef gardă intervenție-stingere, din cadrul Stației de Pompieri Vidra și din cadrul Secției de Pompieri Adjud.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here