Lansarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor firmei NDT Testing prin achiziţia de echipamente performante”

0
140

Comunicat de presă

Data: 13 august 2019

Lansarea proiectului

Dezvoltarea serviciilor firmei NDT Testing prin achiziţia de echipamente performante

S.C. NDT TESTING S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul Dezvoltarea serviciilor firmei NDT Testing prin achiziţia de echipamente performante”, cod SMIS 123209, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 2.500.727,23 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.525.850,40 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea serviciilor de testări și analize prin inovaţie și introducerea de tehnologii moderne și cresterea competitivităţii firmei prin consolidarea poziţiei pe plan regional și naţional .

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creșterea competitivităţii firmei prin achiziţia de echipamente performante în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor;

  • Extinderea pieţei specifice prin internaţionalizarea firmei;

  • Promovarea măsurilor de îmbunătăţire a mediului înconjurător prin implementarea sistemului de management de mediu, promovarea măsurilor de creștere a eficienţei energetice prin dotarea cu echipamente mai eficiente energetic, precum și sprijinirea comunităţii locale în sensul ocupării forţei de muncă, prin angajarea de persoane din categorii defavorizate.

Durata de implementare a proiectului este de 25 luni: respectiv de la 21.04.2018 până la data de 30.04.2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Eugen Pruteanu, Tel: 0337.401.217, E-mail: office@ndt-testing.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here