GALERIE FOTO: Patru profesori de la Colegiul „Edmond Nicolau”, la un curs Erasmus+ în Leiria – Portugalia

0
465

În cadrul proiectului „Implică-mă şi voi învăța: o abordare multidimensională în prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi abandonului şcolar” (2018-1-RO01-KA101-047467), finanțat prin programul Erasmus +, patru profesori de la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani au participat la cursul structurat „School & family: a constructive relationship that contributes to the prevention of school dropout”. Cursul a fost furnizat de Competence Centre „Entre Mar e Serra”(CCEMS) și s-a desfăşurat în Leiria, Portugalia.

Împreună cu alți colegi din Italia, Lituania, Polonia, România și Spania, Gabriel-Mihail Danielescu, directorul Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani, Mădălina Alexandru, profesor de fizică, Paula-Cristina Popescu, profesor de limba franceză, şi Cenţa-Mariana Răvaş, profesor de matematică-informatică, au aflat noi metode și strategii ce pot contribui la eficientizarea comunicării cu părinții.

Conform informațiilor transmise de profesoara Cenţa-Mariana Răvaş, scopul cursului a fost de a dezvolta, participanților, competențe în soluționarea problemelor de comunicare personală și instituțională cu părinții. Prin activități atractive, de lucru în grup, prin analize SWOT, prin schimb de experiențe (împărtășirea celor mai bune strategii și învățarea unii de la alții), ghidați de trainerul cursului, profesoara portugheză Graca Simoes, cei patru profesori focșăneni au reușit să parcurgă principalele teme ale cursului: precum relația dintre familie și școală, conflictul ca oportunitate de schimbare: percepția unei probleme este crucială pentru rezolvarea acesteia, promovarea dialogului cu părinții, comportamentul tinerilor este de obicei „oglindă” a dinamicii familiei și cooperarea cu părinții este o parte importantă a prevenirii în ceea ce privește prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea succesului școlar, înțelegerea și explorarea părinților, instruire pentru diferențierea între rolul profesorului și rolul părintelui, elemente în relația școală – familie: factori de luat în considerare în dezvoltarea relațiilor de colaborare între profesori și familii, ascultarea activă ca strategie de dezvoltare: ascultarea activă ca instrument fundamental pentru a aduce mai multe opinii și abordări.

În societatea contemporană, colaborarea dintre familie şi şcoală poate fi un factor esenţial în procesul de scădere a abandonului școlar și poate contribui în foarte mare măsură la promovarea succesului școlar. De aceea, şcoala trebuie să vină în întâmpinarea părinţilor prin organizarea unor activităţi comune, un rol important având programele de educație parentală, programe care să ajute părinții să își dezvolte și să își îmbunătățească abilitățile parentale, să înțeleagă dezvoltarea copilului, să învețe să reducă stresul care poate afecta funcționalitatea parentală și să folosească modalități alternative de abordare a situațiilor dificile întâlnite cu copiii. Trebuie evitate situațiile în care cursurile de educație parentală sunt organizate preponderent sub forma informării, fără participarea părinților în contexte practice de interacțiune oferite în timpul cursurilor. Succesul acestor activități poate fi obținut numai în contextul în care părinții pot interacționa, pot împărtăși propriile experiențe, pot schimba idei, soluții, pot să realizeze comparații între propriile comportamente și cele ale celorlalți părinți”, a precizat profesoara Mădălina Alexandru, managerul proiectului Erasmus+.

Profesoara Cența-Mariana Răvaș, asistent manager al proiectului Erasmus+, a afirmat că „educația copiilor este scopul comun al familiei și al școlii, scop care poate fi realizat eficient doar printr-o relație de parteneriat, prin înțelegerea rolurilor, divizarea competențelor, responsabilităților și a funcțiilor între părțile implicate, prin investirea comună a resurselor de timp, prin împărtășirea informațiilor, prin soluționarea în comun a situațiilor problematice“.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here