Selecție pentru angajarea unui consilier şcolar, în cadrul unui proiect cu finanțare europeană

0
701

Ministerul Educației Naționale (MEN) va organiza selecție pentru ocuparea unor posturi de consilieri şcolari în cadrul proiectului POCU INTESPO – „înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare”. La nivelul județului Vrancea este disponibil un singur astfel de posrt. „Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă implementează proiectul INTESPO – înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 2 – îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv specific 2.3 – Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare. Mobilizarea tinerilor NEETs către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în vederea înregistrării se realizează printr-o campanie de informare şi conştientizare care se derulează, în mod special, în mediul on-line, prin intermediul site-ului şi paginii de Facebook ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ale agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi ale partenerilor, ale Garanţiei pentru Tineret, prin intermediul site-ului proiectului www.proiectintespo.ro. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistraţi în Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri personalizate de MEN“, se arată într-o adresă a MEN, transmisă Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.

Postul de consilier școlar va fi înființat în afara organigramei MEN, „în funcţie de graficul activităţilor şi necesităţile proiectului, în perioada de

implementare a proiectului, conform cerinţelor fişelor de post depuse odată cu cererea de finanţare şi aprobate prin contractul de finanţare“. Viitorul consilieri școlar trebuie să aibă studii superioare, va lucra din septembrie 2019 până în septembrie 2021 și va avea un salariu de 6.011 lei brut.

Ca și condiții generale de participare, candidații trebuie să aibă cetățenie română sau a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European cu reşedinţa în România; are capacitate de exerciţiu deplină; îndeplineşte condiţiile de studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent; nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face/care ar face-o incompatibil(ă) cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

„Consilierul şcolar implementează instrumente ale managementului de caz, în vederea identificării, informării şi acordării de servicii de evaluare şi orientare şcolară şi profesională a tinerilor NEETs, respectiv monitorizării NEETs; colectează datele de la nivel local privind NEETs; asigură raportarea la nivelul ELI şi către expertul tehinic MEN (…) Candidaţii vor depune documentele personal sau prin curier/poştă la Ministerul Educaţiei Naţionale, etaj 2, camera 74 (interior 1453) din Bld. General Berthelot nr. 28-30, sector 1, Bucureşti cu menţiunea Selecţie Proiect INTESPO, până la data de 20 august 2019, ora 16.30“, potrivit aceluiași comunicat.

Candidații vor susține două probe: cea eliminatorie, respectiv verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor, și elaborarea unui eseu de tip argumentativ, care „să reflecte viziunea unei activităţi de consiliere şcolară pentru publicul NEETs, părinţi, rude şi persoane care pot influenţa evoluţia tânărului, măsuri active şi/ sau alte servicii, precum şi îndrumare către Programul Naţional „A doua şansă” derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale“.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here