IPJ Vrancea organizează concurs pentru ocuparea a trei funcţii de şef de secţie

0
231

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea organizează concursuri pentru ocuparea a trei posturi vacante de şef secție poliţie rurală. Este vorba despre funcţiile de conducere de la secţiile de poliţie rurală Goleşti, Gugeşti şi Adjud. În prezent, atribuţiile specifice funcţiilor sunt îndeplinite de subcomisar Claudiu Roşu – Secţia Goleşti, comisar Dănuţ Pascu – Secţia Gugeşti şi comisar şef Mihai Vasiloiu – Secţia Adjud.

În vederea înscrierii şi participării la concurs/ examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie ofițer de poliție cu următoarea pregătire de bază: pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă/ echivalentă într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, drept, ştiinţe administrative, sociopsihopedagogie, psihologie, ştiinţe economice, economie, ştiinţe inginereşti, inginerie, iar pentru cei care au absolvit studii universitare în sistemul Bologna: studii universitare de licenţă ciclul I de studii universitare în următoarele domenii de licenţă: drept, ştiinţe administrative, relaţii internaţionale şi studii europene, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, economie, contabilitate, finanţe, statistică şi informatică economică, economie şi afaceri internaţionale, administrarea afacerilor,cibernetică, statistică şi informatică economică, management, ingineria mediului, inginerie mecanică, inginerie şi management, ingineria transporturilor, ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică. De asemenea, este nevoie şi de o pregătire de specialitate, respectiv studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază.

Candidaţii trebuie să aibă gradul profesional de minimum inspector de poliţie, să dețină/ să obțină autorizație pentru acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivelul „SECRET”, să dețină/ să obțină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare, să aibă o vechime în muncă din care în MAI minimum 3 ani, să aibă o vechime în specilalitate de minimum 3 ani, dar şi să dețină permis de conducere categoria „B”. De asemenea, ei nu trebuie să fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală; să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu şi să fie declaraţi apt medical şi psihologic.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea la data de 10 septembrie 2019, începând cu ora 10.00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale şi care va fi apreciat cu note de la 1 la 10. Va fi declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi a obţinut minimum nota 7,00. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Înscrierile se pot face până pe data de 14 august a.c., la ora 14.00.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here