Calculatoare prin programul „Euro 200“ pentru 199 de elevi vrânceni

0
126

199 de elevi vrânceni vor beneficia de programul național „Euro200”, ce vine în sprijinul elevilor cu posibilități financiare reduse, în vederea achiziţionării de calculatoare. Cei mai mulți beneficiari (12) sunt de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna Focșani, urmați de Școala Gimnazială Pufești (11), câte 9 elevi de la Școala Ruginești și de la Școala Gimnazială Nr. 2 Mărășești, 8 elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1 Străoane, câte 7 de la Școala Gimnaziala Jitia și de la Școala Gimnazială Jariștea și în ordine descrescătoare până la 19 unități școlare ce au câte un singur beneficiar.

Programul „Euro 200“ se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/ 2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C. Beneficiarii acestui program sunt elevii/ studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/ membru de familie. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea computerului achiziţionat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Achiziționarea de calculatoare se va face până pe data de 10 octombrie, urmând ca până pe 15 octombrie să fie depuse copiile de pe facturi și de pe procesele – verbale de predare – primire de către elevi. Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele – verbale de predare – primire spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat se va face până pe 31 octombrie, iar decontarea către operatorii economici până pe 20 noiembrie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here