Primăria Mărășești continuă proiectul „ViaEdu-Un viitor mai bun prin educație“

0
245

Primăria Mărășești achiziționează mai multe produse IT pentru dotarea Centrului Educațional Integrat în cadrul proiectului „ViaEdu-Un viitor mai bun prin educatie“, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul acestui contract vor fi achiziționate un ecran interactiv, 2 table interactive, 5 computere de birou, 5 laptopuri, un router acces internet, 2 videoproiectoare, un aparat foto, echipamente și accesorii pentru computer, multifuncțională.

Valoarea contractului este estimată la 43 de mii lei. Proiectul „ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educaţie“ se adresează grupului țintă eligibil din orașul Mărășești, iar activităţile vor fi susținute, mai ales, în cadrul Centrului Educaţional Integrat – un spațiu dotat cu echipamente şi resurse necesare procesului educaţional si accesibile tuturor membrilor comunității locale.

Orașul Mărășești are în componență pe lângă orașul propriu-zis şi localitățile rurale Doaga, Modruzeni, Haret, Pădureni şi Călimănești, deservind o populație de aproximativ 10.000 locuitori, conform Recensământului din 2011 (estimat sub 8.000 locuitori permanenți conform datelor administrative ale Primăriei Mărăşeşti). Din populația totală, 10% sunt de etnie romă, din datele oficiale, deși realitatea demonstrează un număr mai mare de persoane care refuză să se declare de etnie romă din motive ce țin de prejudecăți.

La nivelul județului Vrancea, 6,3% din populația urbană locuiește în zone marginalizate, adică 7.752 locuitori din totalul de 123.059 declarați la Recensământul din 2011. Datele se prezintă şi mai dramatic la nivelul orașului Mărășești, care deține o rată a marginalizării de 31,44%; la nivelul județului Vrancea, Mărășești înregistrează cel mai mare număr de locuitori urbani în zone marginalizate, iar la nivelul Regiunii Sud-Est se situează pe locul al doilea.

Situația şcolară demonstrează faptul ca elevii din grupuri marginalizate sunt cei mai supuși riscului educaţional, înregistrând performanțe şcolare scăzute, nivel scăzut de promovabilitate şi un număr ridicat de absențe. Matematica, limba româna sau limbile străine şi modulele de specialitate sunt câteva dintre materiile care pun probleme elevilor în ceea ce priveşte promovabilitatea; dificultăți în a promova clasa au în special elevii cu o frecvență şcolară redusă.

Alţi factori care cresc riscul educaţional/riscul de abandon şcolar în zonă sunt: situația materială precară, ceea ce îi determină să își caute un loc de muncă de la vârste fragede; nivelul educaţional scăzut al părinţilor, cuantumul redus al burselor acordate de stat; nivelul scăzut de instruire determină creșterea numărului de nașteri de la vârste fragede, asociate cu renunțarea la studii.

Proiectul propune un set de mecanisme inovative pentru a implementa masuri integrate în vederea: reducerii părăsirii timpurii a şcolii: măsuri de intervenție, prevenire şi compensare; îmbunătățirii mediului educaţional: pregătirea cadrelor didactice şi dezvoltarea infrastructurii; creșterii gradului de implicare a familiei şi implicit a comunității în susținerea procesului educaţional. „Certificatul atestă cetățenia iar comportamentul o dovedește. Iubirea față de locul de naștere nu este dovedită de un certificat ci de faptele individuale. Pentru a simți mândria naționala și responsabilitatea de a contribui la îmbunătățirea societății, Primăria Mărășești, în parterneriat cu Asociatia Pro Societate Sf. Ciprian, CJRAE Vrancea și Liceul Tehnologic Eremia Grigorescu încurajează promovarea educației civice atât in scoli cât și acasă de la o vărstă fragedă”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook – ViaEdu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here