Finanțări nerambursabile alocate de Consiliul Județean pentru activități de tineret nonprofit

0
370

Consiliul Județean Vrancea va acorda finanțări nerambursabile, alocate de la bugetul local, pe anul 2019, pentru activități de tineret nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005. În acest sens, Consiliul Județean Vrancea a adoptat, ieri, în ședință ordinară, proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2019, pentru activități de tineret nonprofit de interes general. Valoarea fiecărui proiect propus spre finanțare nu va depăși 40.000 lei, urmând să fie finanțate primele proiecte în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma selecției, indiferent de domeniul de activitate pentru care a fost depus, sumele alocate fiind, după caz, redistribuite între domenii, fără a se depăși valoarea totală a finanțărilor nerambursabile alocate, în cuantum de 200.000 lei.

Domeniile de activitate, propuse spre finanțare nerambursabilă, alocate de la bugetul local al județului Vrancea, potrivit competențelor stabilite prin art 6 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 31/24.04.2019, sunt următoarele: cultură; educație; ocuparea forței de muncă și antreprenoriat; participare la activități de voluntariat; sport, săntate și mediu.

Tot în ședința de joi, plenul Consiliului Județean a aprobat mai multe proiecte de hotărâre din care amintim: „Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”; „Modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Prortecția Copilului Vrancea”; „Modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Vrancea nr.110 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea”; „Desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Judeţean Vrancea care sa faca parte din Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu”; „Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2019, pentru activități de educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănatate și mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350 /2005”; „Aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României pentru perioada 2019-2023, precum şi a măsurilor educative care însoţesc distribuţia produselor in anul şcolar 2019-2020, în judeţul Vrancea”.

Consilierii județeni au mai aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Siret şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea prin Consiliul Judeţean Vrancea pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile Gologanu-Slobozia Ciorasti-Cotesti, cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T“.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here