Consiliul Județean modifică indicatorii tehnico-economici la proiectul privind modernizarea DJ 202 F Mihălceni – Băleşti

0
356

Consiliul Județean Vrancea va actualiza, în ședința de joi, Devizului general și indicatorii tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 202F, în lungime totală Lt=7,0 km. sector km.0+000-km.7+000, comuna Ciorăşti sat Mihălceni, comuna Băleşti, judeţul Vrancea”. Modifiarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici are loc ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, fiind astfel influențată valoarea investiției, respectiv unul dintre principalii indicatori tehnico-economici aprobați, aferent acestui obiectiv de investiție, exprimat în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA.

Totodată, ținând cont de faptul că finanțarea acestui obiectiv de investiții este asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, derularea contractului de lucrări se realizează în concordanță cu prevederile Contractului de finanțare încheiat între Unitatea administrativ teritorială – județul Vrancea și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și în conformitate cu termenele și condițiile O.U.G nr.28/ 2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, prin adresa nr.3914/ 11.01.2019 înregistrată la Consiliul Județean Vrancea nr.535/ 14.01.2019, finanțatorul, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, solicită beneficiarului transmiterea Devizelor actualizate aferente obiectivelor de investiții pentru care sunt încheiate contracte de finanțare, după încheierea contractelor de achiziții publice și în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare“, se arată în referatul care însoțește proiectul de hotărâre.

Reamintim că președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a semnat în martie 2018 contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 202F, în lungime totală Lt=7,0 km. sector km.0+000-km.7+000, comuna Ciorăşti sat Mihălceni, comuna Băleşti, judeţul Vrancea”. Lucrările de modernizare a DJ 202 F constau în reabilitare platformă drum, balastare, turnarea unor straturi de asfalt, realizarea de șanțuri pentru colectarea apelor pluviale, construirea de podețe de acces către proprietăți și reabilitarea unui pod existent. Valoarea estimată a investiției este de 15,3 milioane lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here