Municipiul Focșani demarează proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani”

0
173
Comunicat de presă
Data: 01 august 2019
Municipiul Focșani demarează proiectul
„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani”
Municipiul Focșani, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani”, cod MySMIS 120028, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de Investiție 3.1: ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A ”Clădiri rezidențiale”. Municipiul Focșani a încheiat în data de 11.03.2019 un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud–Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 4.932.338,18 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.860.422,65 lei (FEDR și de la bugetul de stat).

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând, totodată, îmbunatățirea confortului, sănătății și siguranței locatarilor acestor blocuri, beneficiari direcți ai investiției, pentru următoarele componente:

– Str. Unirea Principatelor, Nr. 15 , Bl. 15(Componenta nr. 1)
– Bd. București, Nr. 9, Bl. A1, Sc.1,2,3 (Componenta nr. 2 )
– Bd. Unirii, Nr.37, Bl. 37 (Componenta nr. 4)
– Bd. Unirii, Nr.4, Bl. B3, Sc. 3 (Componenta nr. 5)
– Str. Revoluției, Nr.11, Bl. C3 (Componenta nr.6)
– Bd. Unirii, Nr. 46, Bl. 46, Sc. 1 (Componenta nr. 7)

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– OS 1: reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone /an CO2 cu un procent de 49,07%, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față, la blocurile de locuințe din Municipiul Focșani;
– OS 2: creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Municipiul Focșani prin sporirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, la finalul implementării proiectului;
– OS 3: reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) pentru blocurile de locuințe din Municipiul Focșani cu un procent de 46,94%;
– OS 4: reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din Municipiul Focșani prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu un procent de 61,59%;
– OS 5: reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din Municipiul Focșani prin realizarea investiției propuse în proiect, cu un procent de 50,13%.

Obiectivele specifice proiectului sunt în strânsă corelare cu obiectivul specific al Axei prioritare 3, Prioritatea de Investitii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Durata de implementare a proiectului este de 50 luni (01.12.2016 – 31.01.2021).

Pentru detalii suplimentare: Costin Cristina –Manager proiect. Tel.: 0237/236000, int: 201, email: costin@focsani.info

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here