Termen pentru depunerea raportărilor contabile la Fisc

0
77

Fiscul a anunțat că mai sunt două săptămâni în care contabilii trebuie să depună raportările la 30 iunie. Aceste raportări contabile trebuie depuse de către entitățile și persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Acestor entități li se aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Conform Ministerului Finanțelor Publice, entitățile au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2019 până cel mai târziu la data de 14 august 2019. Finanțiștii precizează că încadrarea în criteriul stabilit se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceste raportări se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Finanțiștii precizează că formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml. „Aducem la cunoştinţa contribuabililor că procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP 450/2016, se aplică şi în cazul situaţiilor financiare interimare întocmite de operatorii economici potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi depuse de aceştia la unităţile teritoriale ale MFP. Referitor la obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, a fost modificat OMFP nr. 170/2015, precizându-se faptul că aceasta trebuie îndeplinită şi de persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, inclusiv închirierea de imobile/apartamente/camere, de către persoane fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venit şi al căror venit net anual este determinat în sistem real, potrivit Codului fiscal, se arată în informarea Finanțelor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here