Emoții pentru profesori. Astăzi sunt afișate notele la examenul de Titularizare

0
1045

Astăzi vor fi afișate rezultatele candidaților care au susținut examenul de Titularizare. La nivelul județului Vrancea, din cei 409 înscriși, 250 de candidați au trecut prin emoțiile examenului, 60 au absentat, iar 99 s-au retras. Cei mai mulți candidați au optat pentru limba și literatura română, pedagogie școlară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii, și anume un număr de 65 candidați, urmat de limba și literatura română, elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar, pentru care 40 de candidați își așteaptă cu nerăbdare notele.

Ceilalți 145 de candidați au optat pentru mai multe specializări, după cum urmează: 28 – limba și literatura română, 16 – educație fizică și sport, 12 – psihopedagogie specială, 11 – religie ortodoxă, câte 10 la matematică și la limba și literatura engleză, 8 – geografie, câte 7 la biologie și limba și literatura franceză, câte 4 la chimie, consiliere psihopedagogică, cultură civică și educație socială, economic – administrativ – poștă și informatică și tehnologia informației, câte 2 la educație muzicală, fizică, istorie și transporturi (maiștri instructori) și câte un singur candidat pentru specializări precum alimentație publică, alimentație publică – maiștri instructori, comerț, educație muzicală specializată – artă vocală, educație muzicală specializată – muzică instrumentală, electrotehnică – electromecanică, kinetoterapie și mecanică (maiștri instructori).

Astăzi și mâine, la sediul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea, pot fi depuse și eventualele contestații, acestea urmând a fi soluționate până pe 29 iulie. Rezultatele finale vor fi publicate în data de 30 iulie. În data de 31 iulie vor fi repartizați pe posturi „candidații cu media de repartizare minimum 7, conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare“.

Pe 1 august vor fi repartizate, în ordine, cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată prin completarea normei didactice pe perioadă determinată sau prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; candidaţii cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7, sau cadre didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/ catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular. Tot pe 1 august va fi reactualizată și lista posturilor disponibile.

Începând cu data de 22 august 2019, prioritate la ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, în toate ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au în ordine: cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie. Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2019-2020 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 şi/ sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2015 şi/ sau 2014 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile art. 61 şi 85 din Metodologie: Perioada: 22 august 2019“, se arată în metodologie.

De asemenea, pe 23 august are loc „repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, conform punctului 14“.

La începutul lunii septembrie va avea loc și un concurs județean în vederea repartizării pe posturile neocupate. Dosarele trebuie depuse, iar fișele validate și revalidate în zilele de 30 august și 2 septembrie, între orele 9.00 – 13.00 la ISJ Vrancea. Organizarea și desfășurarea probelor practice vor avea loc pe ​3 septembrie, iar proba scrisă va fi susținută pe 4 septembrie, când vor fi comunicate și rezultatele. Eventualele contestații pot fi depuse în zilele de 4 și 5 septembrie, zile în care vor fi comunicate și rezultatele finale. Ședința de repartizare pe posturi este programată pentru 6 septembrie, la ora 9.00, la sediul ISJ Vrancea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here