Lansarea proiectului „DOTAREA CU APARATURĂ MEDICALĂ MODERNĂ A UNITĂȚII DE PRIMIRE URGENȚE FOCȘANI”

0
145

Anunț de presă

                          Data: 20 iulie 2019

Lansarea proiectului „DOTAREA CU APARATURĂ MEDICALĂ MODERNĂ A UNITĂȚII DE PRIMIRE URGENȚE FOCȘANI”

UAT Județul Vrancea, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unităţii de Primire Urgenţe Focşani”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Obiectivul Specific 8.2: „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B: „Unități de primiri urgențe”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 4 641 692,58 lei, (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4 641 692,58  lei), asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 4 641 692,58 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3 249 184,81 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1 299 673,92 lei), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 92 833,85 lei.

Obiectivul general al proiectului reprezintă îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență în cadrul Unității de Primire Urgențe Focșani prin dotarea acesteia cu aparatură medicală modernă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Dotarea Unității de Primire Urgențe Focșani cu 15 tipuri de dotări medicale moderne în vederea asigurării infrastructurii necesare realizării îngrijirilor spitalicești de urgență la standarde europene, conform legislației armonizate a României cu cea a Uniunii Europene;

Crearea premiselor unei sustenabilități optime a proiectului prin asigurarea coordonării implementării proiectului, managementului de proiect și gestionarea cu eficiență și eficacitate a resurselor umane, financiare și logistice dedicate proiectului pe durata a 18 luni de implementare.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni:  respectiv de  la data de 01.03.2018 până la data de 31.05.2020

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon: 0237.213.057; E- mail: contact@cjvrancea.ro Persoana de contact: Doamna Oanele Luminița – Manager de proiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here