Finalizarea proiectului „Dezvoltarea societății S.C. PLUS TEST S.R.L.”

0
105

Anunț de presă

Data 15 iulie 2019

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea societății S.C. PLUS TEST S.R.L.

S.C. PLUS TEST S.R.L., cu sediul în Municipiul Focșani, strada Aleea Echității, Nr. 17, Bloc I14, Etaj P, Ap. 1, județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “Dezvoltarea societății S.C. PLUS TEST S.R.L.”, cod SMIS 111346, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a firmei S.C. PLUS TEST S.R.L. prin eficientizarea activității firmei, concomitent cu un proces de productie nou. Creșterea productivității societății se va asigura prin realizarea unei noi activități, respectiv producerea de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală.

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează achiziția de noi echipamente performante și crearea a 3 noi locuri de muncă, cu menținerea celor existente.

2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

În cadrul programului s-au achiziționat următoarele echipamente specifice producției de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală: 1 buc Copiator A3 – duplex, 1 buc Monitor LED 34’’ , 1 buc Notebook, 1 buc Defectoscop, 1 buc Mașină de debitare cu plasma, 1 buc Invertor sudură, 1 buc Aparat sudură, 1 buc Invertor de tăiere cu plasmă, 1 buc Invertor de sudură VRD, 1 buc Trusă polizare și tăiere metal, 1 buc Mașină de gaurit cu coloană, 1 buc Fierestrău cu bandă pentru metal, 1 buc Mașină de șlefuit metal, 1 buc Mașină de găurit și frezat, 1 buc Strung universal, 1 buc Mașină de indoit bare și țevi, 1 buc Transpalet cu ridicare manuală, 1 buc Transpalet cu palan manual, 1 buc Mașină de găurit cu talpă magnetică, 1 buc Compresor cu șurub, 1 buc Mașină de șanfrenat tabla, 1 buc Mașină de filetat electrică.

Valoarea totală a proiectului este de 562.718,87 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 307.096,84 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generatie, care va permite realizarea unor produse de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de materie primă, energie, si cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: PETREA Andrei

Funcţie: Administrator

Telefon: 0763.261.641 , e-mail: verificaritehnice@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here