DGASPC Vrancea va construi trei Locuințe Protejate pentru 30 de persoane adulte cu dizabilități, la Odobești

0
153

Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului  (DGASPC) Vrancea a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități în orașul Odobești, județul Vrancea“. Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1: “Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitatile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instutuționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”.   Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 4.110.513,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.476.402,02 lei.

Proiectul, prin investițiile propuse, contribuie la înființarea serviciilor sociale necesare realizării dezinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități aflate într-o instituție de tip vechi cu o capacitate de peste 120 de beneficiari. Obiectivul general al proiectului va fi atins prin înființarea de servicii sociale respectând un raport de 3 locuințe protejate cu o capacitate de 30 beneficiari fiecare la un centru de zi, astfel încât fiecare beneficiar din locuințele protejate va beneficia de serviciile oferite în centrul de zi.

Serviciile sociale sunt rezultatul construirii și dotării a 3 Locuințe Protejate pentru 30 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul CITO Odobești și reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi. Investițiile vor fi realizate în orașul Odobești, care a dat spre administrare DGASPC Vrancea un imobil și trei loturi de teren intravilan necesar înființării serviciilor sociale de tipul 3 locuințe protejate și a unui centru de zi. Locuințele protejate vor asigura servicii de cazare în sistem protejat, îngrijire personală, asistență și suport beneficiarilor iar în cadrul centrului de zi vor fi organizate activități diverse în scopul prevenirii instituționalizării și susținerii integrării/reintegrării în comunitate a persoanelor cu dizabilități prin dobândirea de noi abilități, creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii. De serviciile centrului de zi vor beneficia atât cei 30 beneficiari dezinstituționalizați cât și persoanele adulte cu dizabilități din orașul Odobești.

Înființarea a 3 Locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în orașul Odobești, județul Vrancea, pentru 30 persoane adulte cu dizabilități din CITO Odobești va avea loc în termen de 37 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here