409 candidați susțin miercuri examenul de Titularizare în Vrancea

0
454
Highschool student carrying out task at workplace

409 candidați vor susține mâine examenul de Titularizare din județul Vrancea. Conform datelor furnizate de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, concursul de Titularizare va avea loc la Școala Gimnazială Nicolae Iorga (nr.1) din Focșani. Candidații care vor participa la acest concurs trebuie să ştie că au obligaţia să aibă asupra lor buletinul de identitate pentru a putea intra în sala de examen, să nu aibă copiuţe sau alte materiale după care să se poată inspira deoarece vor fi daţi afară din examen. De asemenea trebuie avut în vedere faptul că accesul în sălile de clasă se va face în intervalul 8.00-9.00. Începând cu ora 10.00, candidaţii vor primi subiectele de examen şi au la dispoziţie 4 ore pentru a le rezolva. Cel mai devreme, un candidat poate părăsi sala de examen după o oră, fiind considerat retras din concurs.

Rezultatele vor fi afișate pe 23 iulie. Eventualele contestații pot fi depuse doar la sediul ISJ Vrancea în zilele de 23 și 24 iulie, acestea urmând a fi soluționate până pe 29 iulie. Rezultatele finale vor fi publicate în data de 30 iulie. La nivelul judeţului Vrancea, preşedintele comisiei judeţene a examenului de Titularizare este inspectorul şcolar general adjunct profesorul Aurel Şelaru, iar la nivelul centrului de examen de la Școala Gimnazială Nicolae Iorga (nr.1) din Focșani, este inspectoarea şcolară Mihaela Fiştoc. Instruirea comisiei din centrul de examen a avut loc ieri în prezenţa reprezentantului MEN, respectiv directorul CCD Galaţi, profesorul Laurenţiu Ichim.

În data de 31 iulie vor fi repartizați pe posturi „candidații cu media de repartizare minimum 7, conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare“.

Pe 1 august vor fi repartizate, în ordine, cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată prin completarea normei didactice pe perioadă determinată sau prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; candidaţii cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7, sau cadre didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/ catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.

Tot pe 1 august va fi reactualizată și lista posturilor disponibile. „Începând cu data de 22 august 2019, prioritate la ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, în toate ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au în ordine: cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie. Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019: a) repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2019-2020 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 şi/ sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2015 şi/ sau 2014 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile art. 61 şi 85 din Metodologie: Perioada: 22 august 2019“, se arată în metodologie.

De asemenea, pe 23 august are loc „repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, conform punctului 14“. La începutul lunii septembrie va avea loc și un concurs județean în vederea repartizării pe posturile neocupate. Dosarele trebuie depuse, iar fișele validate și revalidate în zilele de 30 august și 2 septembrie, între orele 9.00 – 13.00 la ISJ Vrancea. Organizarea și desfășurarea probelor practice vor avea loc pe 3 septembrie, iar proba scrisă va fi susținută pe 4 septembrie, când vor fi comunicate și rezultatele. Eventualele contestații pot fi depuse în zilele de 4 și 5 septembrie, zile în care vor fi comunicate și rezultatele finale. Ședința de repartizare pe posturi este programată pentru 6 septembrie, la ora 9.00, la sediul ISJ Vrancea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here