TRANSPARENȚĂ ȘI INTEGRITATE IN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN JUDEȚUL VRANCEA COD SIPOCA 445 / MySMIS 118788

0
65

COMUNICAT DE PRESĂ

  11.07.2019

TRANSPARENȚĂ ȘI INTEGRITATE IN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN JUDEȚUL VRANCEA

COD SIPOCA 445 / MySMIS 118788

 

Consiliul Județean Vrancea a implementat proiectul Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea- Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. 

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea unui sistem inovator și flexibil de prevenire a corupției, creșterea transparentei, eticii și integrității prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, aplicarea unitară a mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției la nivelul administrației publice locale din Vrancea, respectiv la nivelul celor 73 UAT-uri: 68 comune și 5 orașe, precum și la nivelul Consiliului Județean Vrancea, pe parcursul a 12 luni, începând cu 13.08.2018.

În cadrul proiectului s-au desfășurat patru sesiuni de informare și conștientizare privind măsurile anticorupție în rândul cetățenilor și personalului din administrația publică. La sesiuni au participat cate 50 de persoane (aleși locali și personal de conducere și execuție din cadrul administrațiilor publice locale, precum si cetățeni). în cadrul acestora a fost invitat un specialist care a informat participanții asupra eticii, integrității, prevenirii și combaterii corupției. Acesta a coordonat activitatea participanților, lucrând împreună cu ei la un studiu de caz referitor la implementarea măsurilor anticorupție la nivelul fiecărui UAT: au fost analizate riscurile, beneficiile și consecințele acestor măsuri. Sesiunile au cuprins de asemenea secțiuni dedicate conștientizării în domeniul protecției mediului, a dezvoltării durabile și egalității de șanse. 

În cadrul proiectului au fost derulate 6 sesiuni de formare profesională (cursuri acreditate ANC finalizate prin Certificat de Absolvire de specializare – Expert Prevenire și Combatere a Corupției) a câte 28 persoane/grupe formate din reprezentanți de la cele 73 UAT-uri (68 comune și 5 orașe), la care s-au adăugat 22 de persoane din cadrul Consiliului Județean Vrancea. Participanții la curs au fost selectați dintre alesi locali și personalul de conducere și de execuție din cadrul administrației publice locale (73 primării și Consiliul Județean Vrancea. Cele 168 de persoane formate sunt responsabile cu prevenirea și combaterea corupției la nivelul administrației publice locale din care fac parte, urmând să implementeze măsurile referitoare la prevenirea corupției.

De asemenea, s-a realizat un sondaj de opinie la nivelul cetățenilor dar și al personalului din instituțiile și autoritățile publice pe aspecte legate de corupție, ale cărui rezultate vor fi transpuse intr-un studiu ce va fi publicat in cadrul platformei anticorupție. În realizarea sondajului s-a ținut cont de principiile de egalitate de șanse, nediscriminare si egalitate de gen și nu a sondat cetățenii aparținând unei singure categorii. Chestionarele aferente au fost aplicate persoanelor care acceptă implicarea în această activitate indiferent de sex, rasă, religie, etc. Sondajul va fi disponibil în cadrul platformei anticorupție pentru a permite cetățenilor să iși exprime părerea oricând, chiar și după finalizarea proiectului. Rapoarte privind părerea exprimată prin intermediul platformei vor fi publicate periodic și după finalizarea proiectului.

În cadrul proiectului a mai fost creată o adresă de e-mail dedicată, prin care vor fi semnalate iregularitățile și posibilele fapte de coruptie la nivelul judetului Vrancea și s-a elaborat un Ghid de bune practici și instrumente de lucru pentru prevenirea corupției în administrația publică locală din Județul Vrancea.

Conferința de închidere a proiectului va avea loc în data de 11 iulie 2019, orele 12.00, în Sala de ședințe a Consiliului Județean Vrancea.

Valoarea contractului de finanțare este de 398 965,70 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă: 390 986,39 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 33 120,85 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 51 856,54 lei), iar cofinanțarea beneficiarului în valoare de 7 979,31 lei.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, cu sediul în Str. Dimitrie Cantemir nr. 1 loc. Focșani, jud. Vrancea, cod poștal 620098, România.

Telefon: 0237 213 057, E-mail: contact@cjvrancea.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here