Ședință, astăzi, la Consiliul Județean. Indicatorii tehnico-economici, modificați la mai multe obiective de investiții

0
469

Consiliul Județean Vrancea va actualiza devizul general şi indicatorii tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție “Porțile Vrancei – semnale de intrare în județul Vrancea”. Actualizarea devizului general şi indicatorilor tehnico-economici are loc ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G  nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Acestea influențează valoarea investiției. „Potrivit prevederilor art. 5.1 din contractul de lucrări se precizează că prețul convenit pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, plătibil executantului de catre achizitor, nu va depăși suma de 1.124.193,15 lei fără TVA. la care se adaugă 224.838,63 lei T.V.A. rezultând o valoare totală de 1.349.031,78 lei. Ca urmare a aplicării prevederilor art.71 din O.U.G nr.114/2018, ale Instrucțiunii A.N.A.P. nr.2/2018, a comunicatului Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, completate cu Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 1/2019 A.N.A.P. privind coeficientul de actualizare ca urmare a cresterii salariului minim în ramura construcții, Devizul general se actualizează în mod corespunzător“, se arată în referatul care însoțește proiectul de hotărâre.

Societatea PIF&LMS Company SRL a executat lucrările la proiectul ,,Porțile Vrancei – Semnale de intrare în județul Vrancea” – lucrări de adaptare a documentației tehnice la situația din teren. Lucrărilor de construire a „Porţilor Vrancei“ au demarat în luna martie 2017 și au fost realizate tot de de societatea PIF&LMS Company SRL, aceasta fiind societatea care a câștigat licitația organizată de Consiliul Județean pe SEAP. Valoarea lucrărilor la care a fost adjudecată licitația este de peste 1,3 milioane de lei. Este vorba de patru totemuri, ce vor fi iluminate pe timpul nopţii, amplasate pe DN2 la intrările pe E85, dinspre București şi Bacău,  la limita cu județele Covasna, pe DN 2D, şi Brăila pe DN 23. Proiectul câştigător a fost realizat de arhitectul stagiar Ştefănescu Marcu Elena.

bdr

Indicatorii tehnico economici, modificați la mai multe investiții în infrastructură

Din aceleași motive, plenul Consiliului Județean va dezbate mai multe proiecte de hotărâre care vizează Aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru următoarele obiective de investiții: „Lucrări de consolidare și restaurare la Prefectura județul Putna din Focșani, strada Republicii, nr. 71 – rest de executat“; „Construire pod din beton armat peste pârâul Alba pe DJ 205K, km.0+350 conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.0+588, conform ridicare topografică actualizată, sat Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea”; ,,Modernizare DJ 204 F, în lungime totală de L=4,9 km, sector Slobozia Ciorăști-Armeni, km 0+000-km 2+000, L=2 km, comuna Slobozia Ciorăști, sector Oreavu-Gugești, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugești, judetul Vrancea lotul I,  sector Slobozia Ciorăști-Armeni, km 0+000-km 2+000”; ,,Modernizare DJ 204 F, în lungime totală de L=4,9 km, sector Slobozia Ciorăști-Armeni, km 0+000-km 2+000, L=2 km, comuna Slobozia Ciorăști, sector Oreavu-Gugești, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugești, județul Vrancea’’ lotul II, sector Oreavu-Gugești, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugesti, judetul Vrancea”; ,,Reabilitate și modernizare DJ 205 J, km 9+180 (int.DJ 205 H)-km, 16+100, sat Fitionești, județul Vrancea“; ,,Reabilitare și modernizare DJ 205 S, Focșani- Cîmpineanca- Vîrteșcoiu- Rîmniceanca-int. DJ 205 B, km 0+ 000-km 13+200, L=13,2 km, judetul Vrancea“; ,,Construire pod peste pârâul Domoșița pe DJ 119C, km 12+631, sat Anghelești, comuna Ruginești, județul Vrancea”; „Modernizare DJ 205L sector Vrîncioaia – Spinești, km 5+800 – km 9+400, L=3,60km, Județul Vrancea”; ,,Modernizare D.J. 241A, limită județ Galați – Feldioara – limită județ Bacău, km. 5+000 – km. 19+450, Lt=14,45km, comuna Tănăsoaia, comuna Corbița,  județul Vrancea”; „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Odobesti, județul Vrancea” și actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați în orașul Odobești, județul Vrancea”; „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Panciu, județul Vrancea” și actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Panciu, județul Vrancea”; „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in comuna Dumbraveni, județul Vrancea” și actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați în comuna Dumbrăveni, Județul Vrancea”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here