Ghidul călătorului prin legislație. Contractul de transport (II)

0
29
Cargo Transportation - Truck in the warehouse

Așa cum arătam și în articolul precedent, contractul de transport se poate încheia fie pentru transportul de bunuri, fie pentru transportul persoanelor. Astăzi vom vorbi despre transportul bunurilor.

Executarea contractului începe prin predarea de către expeditor transportatorului a bunurilor care urmează a fi transportate, a documentului de transport și a tuturor documentelor suplimentare vamale, sanitare, fiscale și altele asemenea, pe care legea le cere pentru efectuarea transportului. Documentul de transport trebuie să cuprindă toate mențiunile stipulate în lege, părțile putând să convină introducerea și a altor mențiuni.

Documentul de transport se realizează în cel putin 3 exemplare din care unul pentru transportator, unul pentru expeditor, al treilea exemplar însoțind bunul transportat până la destinație. Există situații în care transportatorul nu poate elibera documentul de transport expeditorului, acesta din urmă putând solicita o recipisă de primire a bunului spre transport. În situația în care transportatorul este prejuciat de un viciu propriu al bunului sau de orice omisiune, insuficiență ori inexactitate a mențiunilor din documentul de transport sau, dacă este cazul, din documentele suplimentare, atunci expeditorul este răspunzător față de acesta. Dacă expeditorul predă transportatorului mai multe colete, acesta din urmă are dreptul să îi solicite primului câte un document de transport pentru fiecare colet în parte, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Pentru a fi protejate, bunurile trebuie ambalate în mod corespunzător naturii lor și modului de transport, expeditorul răspunzând față de transportator pentru prejudiciile cauzate acestuia de ambalajul necorespunzător sau de ambalarea defectuoasă a bunurilor predate spre transport. Transportatorul rămâne răspunzător față de terți pentru pagubele cauzate astfel, el având dreptul să se întoarcă împotriva expeditorului pentru prejudiciile suferite.

Expeditorul trebuie să predea bunurile la locul și în condițiile convenite prin clauzele contractului sau, în lipsa acestora, potrivit practicilor statornicite între părți ori uzanțelor, să completeze și să predea documentul de transport, fiind răspunzãtor pentru prejudiciile cauzate prin întârziere.

Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectul prezentat, puteți adresa întrebări fie la telefonul 0237.224.555, fie pe adresa de e-mail a redacției ziarului Monitorul de Vrancea, redactie@monitorulvn.ro.

Avocat MANUELA FLOREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here