Proiecte privind modernizarea unor drumuri județene, pe ordinea de zi a ședinței Consiliul Judeţean Vrancea

0
732

Consiliul Judeţean Vrancea se reunește, marți, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află 31 de proiecte de hotărâre ce vor fi dezbătute de plenul administrației județene. Astfel, plenul Consiliului Județean va dezbate și va decide asupra următoarelor proiecte de hotărâre:

„Constituirea dreptului de administrare pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea asupra spațiului cu suprafața utilă de 163,17 mp din incinta Punctului Termic nr.20, situat în municipiul Focșani, Cartierul Sud-Aleea 1 Iunie aflat în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea”;

,,Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al UAT Tulnici, UAT  Slobozia Bradului, UAT Vrîncioaia, pentru anul 2019”;

„Actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Vrancea, pe anul 2019”.

Tot în ședința de marți vor fi dezbătute proiectele privind Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivele de investiţii:

„Reabilitare energetică şi lucrări conexe, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului,  B-dul Gării nr. 13, Municipiul Focșani,  jud. Vrancea”; „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ’’Elena Doamna” str. Cuza Vodă, nr. 56, jud. Vrancea“;       “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, municipiul Focșani, jud. Vrancea”;

„Consolidare și restaurare secția de reumatologie – C1 și C2 – Casa Apostoleanu COD VN-II-m-B-06426, str. Cuza Vodă, nr. 50-52”;

„Consolidare și Restaurare Casa Memorială „Al. Vlahuță”, comuna Dumbrăveni, sat Dragosloveni, județul Vrancea, cod monument – VN-II-M-B-06618“;

„Modernizarea infrastructurii de drum județean DJ 205H dintre localitățile Domnești Târg- Domnești Sat-Pufești –Ciorani- Calimănești-Pădureni-E85(DN2), Județul Vrancea”;

,,Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205 E dintre localitatile limita județ Galați-Ciușlea-Răchitosu-E85 (DN2), județul Vrancea“; „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile: Gugești -Dragosloveni-Gura Caliței-Dealu Lung-Tinoasa-Poenița-Dumitrești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”;

„Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga – DN 24“.

Plenul Consiliului Județean va dezbate mai multe proiecte de hotărâre care vizează Aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru următoarele obiective de investiții:

,,Lucrări de consolidare și restaurare la Prefectura Putna din Focșani, strada Republicii, nr.71-rest de executat”-Lucrări adiționale de adaptare a documentației tehnice la situația din teren”;

„Lucrări de consolidare și restaurare la Prefectura județul Putna din Focșani, strada Republicii, nr. 71 – rest de executat“;

„Construire pod din beton armat peste pârâul Alba pe DJ 205K, km.0+350 conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.0+588, conform ridicare topografică actualizată, sat Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea”;

,,Modernizare DJ 204 F, în lungime totală de L=4,9 km, sector Slobozia Ciorăști-Armeni, km 0+000-km 2+000, L=2 km, comuna Slobozia Ciorăști, sector Oreavu-Gugești, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugești, județul Vrancea lotul I,  sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km 0+000-km 2+000”;

,,Modernizare DJ 204 F, în lungime totală de L=4,9 km, sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km 0+000-km 2+000, L=2 km, comuna Slobozia Ciorăști, sector Oreavu-Gugești, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugești, județul Vrancea” lotul II, sector Oreavu-Gugești, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugesti, județul Vrancea”;

,,Reabilitate și modernizare DJ 205 J, km 9+180 (int.DJ 205 H)-km, 16+100, sat Fitionești, județul Vrancea“;

,,Reabilitare și modernizare DJ 205 S, Focșani- Cîmpineanca- Vîrteșcoiu- Rîmniceanca-int. DJ 205 B, km 0+ 000-km 13+200, L=13,2 km, județul Vrancea“;    ,,Construire pod peste pârâul Domoșița pe DJ 119C, km 12+631, sat Anghelești, comuna Ruginești, județul Vrancea”;

„Modernizare DJ 205L sector Vrîncioaia – Spinești, km 5+800 – km 9+400, L=3,60km, Județul Vrancea”;

,,Modernizare D.J. 241A, limita judet Galați – Feldioara – limita județ Bacău, km. 5+000 – km. 19+450, Lt=14,45km, comuna Tănăsoaia, comuna Corbita,  județul Vrancea”;

„Porțile Vrancei –semnale de intrare în județul Vrancea“;

„Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați în orasul Odobești, județul Vrancea” și actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați în orașul Odobești, județul Vrancea”, cod proiect 122385, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 – grup vulnerabil – persoane cu dizabilitați“;

„Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități în orasul Panciu, județul Vrancea” și actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați în orașul Panciu, județul Vrancea, cod proiect 122449, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 – grup vulnerabil – persoane cu dizabilitați”;

„Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea” și actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați în comuna Dumbrăveni, Județul Vrancea”, cod proiect 122349, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 – grup vulnerabil – persoane cu dizabilități”.

Tot în ședința de marți va fi dezbătut și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetelor proprii ale judetului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale – județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here