Marian Oprișan semnează astăzi ordinul de începere a lucrărilor la două drumuri județene

0
1669

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, va semna astăzi ordinul de începere a lucrărilor la două proiecte de investiții ce vizează reabilitarea și modernizarea a două drumuri județene. Este vorba de proiectele: „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vîrteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T“ și „Reabilitare şi modernizare DJ 205S Focşani-Cîmpineanca-Vîrteşcoiu-Rîmniceanca-intersecţie DJ 205B, km 0+000 – km 13+200, L=13,20 km, judeţul Vrancea“.

Proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vîrteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T“ are o valoarea totală de 46.761.868,08 lei. Prin implementarea proiectului se vor moderniza 15 km din drumul judeţean DJ 205C, se vor reabilita două poduri, ceea ce va determina îmbunătăţirea parametrilor drumului modernizat astfel: va creşte viteza de deplasare pe sectorul de drum judeţean reabilitat cu 30%; va creşte capacitatea portantă a drumului judeţean DJ 205C la clasa de trafic IV; va creşte gradul de siguranţă rutieră prin montarea parapetelor de siguranţă, realizarea stabilizărilor de teren şi realizarea semnalizării verticale şi orizontale. În cadrul proiectului vor fi amenajați 13.594 mp trotuare, 28 treceri de pietoni cu semnalizare luminoasă cu panou fotovoltaic, vor fi montate 150 indicatoare rutiere.          De asemenea, vor fi executați 45,5 km marcaj longitudinal și vor fi montați 180 m parapete de protecţie. Nu vor lipsi nici investiţiile pentru siguranţa rutieră (marcaje rutiere, indicatoare, borne şi parapete), inclusiv semnalistică luminoasă verticală pentru treceri de pietoni, cu alimentare fotovoltaică).

Beneficiari direcţi aproximativ 30.000 locuitori, locuitori ai localităților tranzitate de acest drum. Termenul de finalizare a proiectului este 24 octombrie 2020.

În urma realizării lucrărilor de „Reabilitare şi modernizare DJ 205S Focşani-Cîmpineanca-Vîrteşcoiu-Rîmniceanca-intersecţie DJ 205B, km 0+000 – km 13+200, L=13,20 km, judeţul Vrancea“, circa 7.460 de locuitori din localităţile traversate de acest drum vor beneficia de o infrastructură modernizată. Valoarea totală a contractului este de 17.256.171,38 lei inclusiv TVA (echivalentul a 4.466.424 euro), în care sunt incluse cheltuieli pentru proiectare şi inginerie, cheltuieli pentru asistenţa tehnică, cheltuieli pentru investiţia de bază şi organizarea de şantier. Acest obiectiv de investiţii este finanţat de Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020, subprogramul Infrastructură la nivel judeţean.

Lucrările de modernizare ale drumului, pe o lungime de 13 km, constau în: lucrări la structura rutieră (ranforsări sau reconstrucţii); execuţia unei structuri rutiere suple, dimensionate corespunzător traficului de perspectivă şi verificată la îngheţ –dezgheţ; corecţia punctuală a traseului; îmbunătăţirea scurgerii apelor în lungul drumului prin prevederea unui sistem eficient de colectare a apelor din precipitaţii – înlocuirea podeţelor cu diametre mai mici de 2 m, precum şi repararea unor podeţe existente, inclusiv amenajări amonte şi aval; amenajarea de trotuare pietonale pe o singură parte – prevederea de elemente de semnalizare şi marcaje şi elemente de protecţie de tipul parapeţilor metalici; amenajarea zonelor de traversări pentru pietoni, care să poată fi utilizate şi de către persoanele cu handicap locomotor. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 24 de luni.           Antreprenorul general al acestui obiectiv de investiţii este Asocierea SC Roman Impex Prest SRL Bacău – SC Sotirex SRL Bacău – SC Bitionfor Construcţii SRL Focşani – SC Rutier Conex XXI SRL Bacău.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here