Un deținut din Penitenciarul Focșani SUSȚINE EXAMENUL DE BACALAUREAT în incinta unui colegiu din municipiu

0
494

Un deținut din cadrul Penitenciarului Focșani susține, zilele acestea, probele scrise ale examenului de Bacalaureat, la un colegiu din Focșani. Conform informațiilor transmise de Georgeta Gură, purtător de cuvânt al Penitenciarului Focșani, până acum niciun alt deținut aflat în custodia Penitenciarului Focșani nu a solicitat participarea la examenul de Bacalaureat. „Până în acest moment, la Penitenciarul Focșani nu a mai fost o altă solicitare din partea unui deținut pentru a susține examenul de Bacalaureat“, a declarat Georgeta Gură.

Potrivit acesteia, o persoană aflată în custodia Penitenciarului Focșani susține probele scrise din cadrul examenului de Bacalaureat, fiind luate toate măsurile de siguranță. „O persoană aflată în custodia Penitenciarului Focșani susține examenul de Bacalaureat, sesiunea iulie 2019. La nivelul unităților de detenție deținuții au dreptul să-și continue studiile școlare. Pentru participarea deținutului la examenul de Bacalaureat au fost luate toate măsurile de pază și supraveghere, ca în orice situație care presupune ieșirea în comunitate”, a spus aceasta.

 

Deținuții pot urma și cursuri universitare la distanță

Conform regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea  pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 11 aprilie 2016, deținuții pot participa la cursuri de instruire școlară, în condițiile art. 79 din Lege. Administrația penitenciarului asigură condițiile necesare instruirii școlare a persoanelor condamnate, pentru nivelurile de învățământ general obligatoriu, în concordanță cu normele cuprinse în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și condițiile stabilite în protocolul de colaborare dintre Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerul Justiției privind școlarizarea și profesionalizarea deținuților.

Pentru deținuți se organizează cursuri de instruire școlară prin programul „A doua șansă“. Numărul orelor de cursuri se stabilește cu respectarea planurilor – cadru elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. În fiecare penitenciar se organizează, cu sprijinul inspectoratelor școlare județene și al municipiului București, școli sau clase afiliate la instituțiile de învățământ din afara locului de deținere. Cheltuielile legate de activitatea de instruire școlară sunt suportate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Administrația Națională a Penitenciarelor. În conținutul diplomelor nu se fac mențiuni cu privire la absolvirea cursurilor de școlarizare în perioada executării pedepsei privative de libertate. Personalul didactic necesar pentru instruirea școlară a deținuților este asigurat de către inspectoratele școlare județene și salarizat de către autoritățile publice locale, selecționarea acestuia făcându-se cu avizul administrației penitenciarului.

În articolul 192 se menționează că deținuții pot urma, cu aprobarea directorului penitenciarului, cursuri universitare în forma de învățământ la distanță sau în forma frecvenței reduse, suportând toate cheltuielile, inclusiv cele de deplasare. La cursurile cu frecvență redusă care presupun deplasări în exteriorul penitenciarului pot participa numai deținuții clasificați în regim deschis. Pentru înscrierea la cursuri în forma de învățământ la distanță au șanse egale toți deținuții, indiferent de regimul în care își execută pedeapsa. În cazul în care deținutul urmează studii universitare în momentul intrării în penitenciar, acesta își poate continua studiile numai în forma cursurilor de învățământ universitar la distanță sau în forma frecvenței reduse.

În ceea ce privește organizarea cursurilor de formare profesională, în articolul 193 este scris că în penitenciar se pot organiza cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare și specializare a deținuților în diferite meserii, în funcție de opțiunile și de aptitudinile acestora. Cursurile se desfășoară în spații existente în penitenciare, la furnizorii autorizați de formare profesională, precum și în alte spații special amenajate, în baza acordurilor încheiate cu colaboratori din comunitate. Cheltuielile legate de formarea profesională sunt suportate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Administrația Națională a Penitenciarelor sau de alte persoane fizice ori juridice.

În contractele de folosire la muncă a deținuților pot fi prevăzute clauze prin care operatorii economici să desfășoare sau să susțină material cursuri de formare profesională și de atestare pe meserii a acestora. Directorul penitenciarului poate aproba, la cerere, participarea deținuților din regimul deschis la activități de formare profesională, în exteriorul penitenciarului, cheltuielile legate de formarea profesională fiind suportate de deținut sau de alte persoane fizice sau juridice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here