TELVERDE pentru problemele de la Bacalaureat! Absolvenții de liceu susțin azi proba scrisă la limba și literatura română

0
211

Astăzi, absolvenții de liceu susțin prima probă scrisă a Bacalaureatului, la limba și literatura română.

Pe 3 iulie urmează proba obligatorie a profilului: examen la matematică pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională; examen la istorie pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus.

Pe 4 iulie va avea loc ultima probă, cea la alegere a profilului și specializării. Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu: Fizică, chimie, biologie sau informatică pentru elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională; Geografie, filosofie, logică și argumentare, economie, psihologie și, după caz, sociologie pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus.

Conform unui comunicat al Ministerului Educației, „accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.”

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 8 iulie (ora 12:00). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probelor scrise şi obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.

În ceea ce privește programa, elevii au avut de pregătit la limba și literatura română următoarele opere, care diferă și în funcție de profil:

Basmul cult – I. Creangă – Povestea lui Harap-Alb

Nuvela – istorică – C.Negruzzi – Alexandru Lăpușneanul

psihologică – I. Slavici – Moara cu noroc

fantastică -I. L. Caragiale – La Hanul lui Mânjoală

Romanul interbelic: L. Rebreanu – Ion – 1920

C. Petrescu – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război – 1930 sau Patul lui Procust – 1933

M.Sadoveanu – Baltagul –1930

M. Eliade –Maitreyi -1933

G. Călinescu – Enigma Otiliei – 1938

Romanul postbelic M. Preda – Moromeții – 1955(Vol I); 1967(Vol II)

M. Preda – Cel mai iubit dintre pământeni – 1980

M. Nedelciu – Zmeura de câmpie – 1984 (numai pentru profilul uman)

Roman din punct de vedere al tipologiei: social – L. Rebreanu – Ion

balzacian – G. Călinescu – Enigma Otiliei

psihologic – C. Petrescu – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

al experienţei – M. Eliade – Maitreyi

mitic – M. Sadoveanu – Baltagul

de familie – M. Preda – Moromeții

metaromanul – M. Nedelciu – Zmeura de câmpie (numai pentru profilul uman)

Din punct de vedere al perspectivei narative:

A) subiectiv:

M. Eliade – Maitreyi

C. Petrescu – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

B) obiectiv:

L. Rebreanu – Ion

G. Călinescu – Enigma Otiliei

M. Sadoveanu – Baltagul

M. Preda – Moromeții

C) pluriperspectivă narativă:

M. Nedelciu – Zmeura de câmpie (numai pentru profilul uman)

Din punct de vedere al structurii, al construcţiei epice, al tehnicilor narative:

A) modern

M. Eliade – Maitreyi

C. Petrescu – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

L. Rebreanu – Ion

G. Călinescu – Enigma Otiliei

M. Preda – Moromeții

M. Nedelciu – Zmeura de câmpie (numai pentru profilul uman)

B) tradiţional – M. Sadoveanu – Baltagul

Curente poetice:

Pașoptismul – V. Alecsandri – Malul Siretului sau Grigore Alexandrescu – Umbra lui Mircea. La Cozia

Romantismul – M. Eminescu – Luceafărul sau Floare Albastră sau Odă(în metru antic) sau Glossă

Prelungiri ale romantismului și Clasicismului (numai pentru profilul uman) – G. Coșbuc – Moartea lui Fulger și O. Goga – Rugăciune sau De demult

Simbolismul – G. Bacovia – Plumb sau Lacustră

Modernismul – T. Arghezi – Testament sau Flori de mucigai sau Psalm (Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş!)

L. Blaga – Eu nu strivesc colora de minuni a Lumii

I. Barbu – Riga Crypto și lapona Enigel; Joc secund

Avangardismul – I. Vinea – Ora fântânilor (numai pentru profilul uman)

Tradiționalismul – I. Pillat – Aci sosi pe vremuri sau Voiculescu – În grădina Ghetsemani

Neomodernismul – N. Stănescu – Leoaică tănără, iubirea sau Poveste sentimentală sau Către Galateea; În dulcele stil clasic. M.Sorescu – Echerul sau Poveste

Postmodernismul – M. Cărtărescu – Poema Chivetei sau Ciocnirea

Genul dramatic – specii literare:

Comedia – I. L. Caragiale –O scrisoare pierdută

Drama interbelică – C. Petrescu – Jocul Ielelor sau Suflete tari (numai pentru profilul uman) sau L. Blaga – Meșterul Manole (numai pentru profilul uman)

Drama postbelică – M. Sorescu – Iona

Epoci. Perioade:

Fundamente ale culturii române

Originea și evoluția limbii române (numai pentru profilul uman)

Perioada veche

Cronicarii: Grigore Ureche; Miron Costin; Ion Neculce; Dimitrie Cantemir

Iluminismul: Şcoala Ardeleană, Budai Deleanu – Țiganiada–un text literar

Reviste literare – reprezentanți, personalități culturale:

Dacia Literară – Mihail Kogălniceanu

Convorbiri Literare – Titu Maiorescu

Sburătorul – Eugen Lovinescu

Ministerul Educației Naționale pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 1 – 4 iulie, între orele 8:00 – 16:00.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here