Notele obținute de absolvenții claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională, publicate astăzi

0
2750

Primele rezultate de la Evaluarea Naţională vor fi afişate astăzi, zi în care cei nemulţumiţi de note vor putea face contestaţii. Rezultatele de la Evaluarea Națională vor fi afișate până la ora 12:00, la avizierele școlilor, dar și pe site-ul Ministerului Educației – evaluare.edu.ro. În anul 2018, doar trei medii de zece s-au obținut în Vrancea la examenul de Evaluare Națională. Elena – Cristiana Miloș, de la Școala Gimnazială Ion Basgan Focșani, Gabriela Porumb, de la Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani, și Sabina – Alina Prodan, de la Colegiul Național Emil Botta din Adjud, au fost elevele care au reușit să facă teze perfecte atât la limba și literatura română cât și la matematică, spre lauda profesorilor și mândria părinților. Tot anul trecut, 60,75% dintre cei care au susținut examenul de Evaluare Naţională au reușit să îl și promoveze.

În 2017, la nivelul județului Vrancea au fost obținute 21 de medii de 10, dintre care 11 de absolvenți ai Școlii Ștefan cel Mare Focșani. De asemenea, 5 absolvenți de clasa a VIII-a de la Colegiul Cuza au luat 10 atât la limba română cât și la matematică.

 

Limba şi literatura română

La proba de limba şi literatura română, absolvenţii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat la primul subiect cerinţe pe baza operei „Ultima cursă” de Horia Lovinescu. De asemenea, candidaţilor li s-a cerut la acelaşi subiect să facă o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să motiveze apartenenţa textului dat la genul dramatic. De asemenea, elevilor li s-a cerut să găsească sinonime pentru cuvintele „făgăduiește” și „primejdioasă” și să explice rolul cratimei în expresia „n-are rost”, precum și să explice modul de formare a unor cuvinte.

La subiectul al II-lea, absolvenţii de gimnaziu au avut de rezolvat cerinţe pe baza textului „A fost odată un scriitor foarte încăpăţânat” de Alina Nelega, iar la punctul B de redactat o naraţiune de 150-300 de cuvinte în care să fie prezentată o întâmplare petrecută acasă sau la şcoală în timpul unei activităţi de lectură.

 

Matematică

Referitor la dificultatea subiectelor, inspectorul de specialitate Gabriela Gherman a declarat că unele subiecte au putut fi rezolvate prin mai multe metode. „Un elev care a lucrat constant la matematică în cei 4 ani de gimnaziu putea rezolva toate subiectele, cu rezerve asupra subpunctelor c) de la exercițiile 1 și 2, subiectul III, dificultatea fiind medie. Ultimul subiect presupunea să găsească mai întâi unghiul cerut și apoi să calculeze sinusul. Avantajul elevilor este că subiectele care fac departajarea de la nota 8 la 10 au putut fi rezolvate prin mai multe metode. Posibil că şi subiectul II, exerciţiile 3 și 4, punctul b) să fi pus pe mulți în încurcătură, deoarece trebuia citită bine și înţeleasă cerinţa. Sper ca elevii noştri să obţină rezultate frumoase, pe măsura muncii pe care au depus-o alături de profesorii lor și cu susținerea permanentă a părinților“, a spus inspectorul școlar de matematică.

 

Corectarea lucrărilor  

Fiecare lucrare a fost corectată și punctată de doi profesori, care au lucrat în săli separate. În metodologie se menţionează că evaluarea lucrărilor de examen se face pe baza unui punctaj pe scara 1-100, respectând baremul. Se vor acorda 90 de puncte pentru răspunsurile corecte și complete și 10 puncte vor fi din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabilește nota prin împărţirea la 10 a punctajului obținut de elev, fără rotunjire, și o trece pe lucrare.

Conform Ordinului privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019, în cazul în care diferenţa dintre notele date de cei doi profesori evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, atunci notele se trec pe lucrare cu cerneală roșie și cei doi semnează, iar nota finală este calculată de președintele comisiei de examen (adică de director sau directorul adjunct al școlii) și reprezintă media aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori, fără rotunjire. Nota finală este trecută pe lucrare de către președintele comisiei, în prezența profesorilor evaluatori și este înregistrată în catalogul evaluării naționale.

 

Contestaţiile

Conform edu.ro, elevii care depun contestații vor semna, alături de părinți, o declarație-tip, în care se menționează că au luat la cunoştinţă că nota pe care o vor obține după soluționarea contestației poate să fie modificată în plus ori în minus. În cadrul etapei de contestații, notele puse după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În cazul în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota inițială și cea de la contestații, preşedintele comisiei de contestații numește o a treia comisie, formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestații. „Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare”, se arată în ordin.

Nota acordată de a treia comisie este nota finală. De menţionat că nota de la contestații este definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota primită inițial. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obţinută de elev la proba respectivă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here