Verificări la agenții economici vrânceni în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă

0
130

Conform Programului Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea va desfăşura, pentru al doilea an consecutiv, o campanie având ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legislaţiei referitoare la autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM). Prin desfăşurarea campaniei se urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale privind autorizarea funcţionării din punct de vedere SSM şi, pe de altă parte, verificarea respectării acestor prevederi.

Potrivit articolului 13 lit. c) al Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), înainte de începerea oricărei activităţi.

Persoanele juridice înfiinţate în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (care se înfiinţează şi se înscriu la Registrul Comerţului), sunt autorizate, în baza declaraţiilor pe proprie răspundere, prin certificatele constatatoare emise de către Oficiul Registrului Comerţului.

Toţi angajatorii care nu sunt înscrişi la Oficiul Registrului Comerţului trebuie să solicite autorizarea funcţionării din punct de vedere SSM la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.

În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere, completată în două exemplare, semnate în original, însoţită de copii de pe actele de înfiinţare şi de declaraţia pe propria răspundere, din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Asumarea de către angajator a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă se face pentru activităţile care se desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

Alte informaţii privind campania se găsesc pe site-ul ITM Vrancea www.itmvrancea.ro, iar procedura de autorizare şi modele tipizate de „Cerere” şi „Declaraţie pe propria răspundere” (conform anexelor 1 şi 2 la Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare) pot fi accesate la adresa: http://www.itmvrancea.ro/form_autorizare.php

Începând cu data de 01.07.2019, inspectorii de muncă vor efectua controale pentru a verifica respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea funcţionării din punct de vedere SSM. Se va verifica, în principal, dacă angajatorii:

– se află în posesia certificatului constatator sau au solicitat autorizarea SSM la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea;

– respectă condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul SSM pe care şi le-au asumat prin declaraţia pe propria răspundere;

– desfăşoară numai activităţile declarate, înscrise în certificatul constatator.

Este important ca toţi angajatorii să conştientizeze faptul că, indiferent de domeniul de activitate, prin punerea în aplicare a prevederilor legale în domeniul SSM vor îmbunătăţi condiţiile de muncă şi vor asigura locuri de muncă sigure şi, implicit, reducerea incidenţei accidentelor de muncă.

Inspector șef Eliza Botezatu, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here