Admitere la liceu: Ofertele unităților de învățământ și ultimele medii de repartizare în 2018

0
2368

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea a distribuit Ghidul admiterii în învățământul liceal și profesional – 2019, către toate unităţile de învățământ din județ, care au elevi de clasa a VIII-a. În acest ghid se regăsesc informații privind locurile disponibile în liceele din Vrancea, precum și ultima medie de admitere pe specializări în anul școlar anterior. Ghidul poate fi consultat în școlile gimnaziale și se vrea a fi un reper pentru elevi și părinți în demersul completării opțiunilor în fișele de înscriere la admitere.

Completarea listei de opțiuni pentru admiterea la liceu se va face de către candidat în prezența părintelui/ tutorelui legal instituit și sub îndrumarea dirigintelui clasei. Elevii și părinții vor fi avertizați să completeze cu responsabilitate opțiunile și numărul lor, să verifice corespondența codurilor înscrise în fișă cu opțiunile exprimate, având în vedere că o opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită.

Pentru anul școlar 2019-2020 au fost aprobate pentru învățământul liceal, clasa a IX-a, un număr de 3.280 locuri, din care 2.016 locuri la învățământul de zi liceal, 252 de locuri la învățământul vocațional de zi liceal, 12 locuri la învățământul liceal special cu centrul de înscriere la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” (aceste locuri nu intră la repartizarea computerizată, urmând a fi distribuite în ședință publică pe 9 iulie 2019, ora 10:00, direct la centru), 48 locuri la învățământul profesional special, 784 locuri la învățământul de zi profesional, 168 locuri la învățământul seral și frecvență redusă.

Locurile disponibile în unitățile de învățământ liceal de zi, clasa a IX-a:

Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu Focșani: specializarea comerț – 56 de locuri, ultima medie de admitere din anul 2018 a fost 7,40; specializarea economic: 84 locuri, 7,65; turism și alimentație: 84 locuri, media 7,20.

Colegiul național „Alexandru Ioan Cuza” Focșani: specializarea Filologie – 28 de locuri, ultima medie de admitere în 2018 a fost 8,57; matematică – informatică: 56 de locuri, ultima medie de admitere în 2018 a fost 8,72; științe ale naturii – 56 de locuri, 8,66; științe sociale – 28 de locuri, 8,72.

Colegiul Național „Emil Bota” Adjud: la specializarea de Filologie sunt 56 locuri, ultima medie de admitere în 2018 a fost 5,72; matematică – informatică – 56 locuri, ultima medie de admitere în 2018 a fost 7,42; științe ale naturii – 28 de locuri; științe sociale 56 locuri.

Colegiul Național Unirea Focșani: specializare Filologie – 28 de locuri, ultima medie de admitere în 2018 a fost 8,80; matematică – informatică – 112 locuri, media de admitere a anului anterior a fost 9,20; Științe ale naturii: 28 locuri, ultima medie de admitere în 2018 a fost 9,23; științe sociale: 28 de locuri, ultima medie de admitere în 2018 a fost 8,82.

Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani: profilul filologie -112 locuri, ultima medie de admitere în 2018 a fost 7,84; științe sociale – 28 locuri, 8,42.

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani: specializarea de electromecanică – 28 locuri, Electronică Automatizări – 28 locuri; matematică – informatică 56 de locuri, ultima medie de admitere în 2018 a fost 6,20; mecanică: 28 locuri.

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani: pentru specializarea turism și alimentație sunt 56 locuri.

Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș” Adjud: mecanică: 28 locuri; protecția mediului: 28 locuri; turism și alimentație: 28 locuri.

Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani: economic – 56 locuri, ultima medie de admitere în 2018 a fost 5,66; turism și alimentație – 56 locuri, ultima medie de admitere în 2018 a fost 6,24.

Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani: specializare agricultură – 28 de locuri; Industrie alimentară – 28 locuri; turism și alimentație – 28 locuri, ultima medie de admitere în 2018 a fost 6,12; științe sociale – 28 locuri, ultima medie 7,05.

Colegiul Tehnic auto „Traian Vuia” Focșani: pentru domeniul de pregătire Electric sunt 28 locuri; mecanică – 56 locuri.

Liceul „Simion Mehedinți” Vidra: specializare economic – 28 locuri; filologie – 28 locuri; matematică informatică – 28 locuri.

Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară Odobești: specializare agricultură – 28 locuri.

Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani: filologie – 28 locuri.

Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Panciu: specializarea turism și alimentație: 28 locuri.

Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Mărășești: științe ale naturii – 28 locuri.

Liceul Tehnologic „G. G. Longinescu” Focșani: estetica și igiena corpului omenesc – 28 locuri; fabricarea produselor din lemn – 28 locuri; filologie – 28 locuri, ultima medie de admitere în anul 2018 a fost 6,48.

Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești: filologie: 28 de locuri, ultima medie de admitere în anul 2018 a fost 6,09; Științe ale naturii: 28 locuri.

Liceul Teoretic „Grigore Gheba” Dumitrești: filologie – 28 de locuri; științe ale naturii – 21 de locuri.

Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu: economic – 28 locuri; filologie – 27 locuri; matematică informatică: 28 de locuri, ultima medie de admitere din anul anterior a fost 6,54; științe sociale – 28 locuri, ultima medie de admitere în 2018 a fost 5,26.

Locuri învățământ vocațional liceal de zi:

Liceul cu Program Sportiv Focșani: specializare sportiv – 84 locuri;

Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani: specializare muzică – 28 locuri; arhitectură, arte ambientale și design – 28 locuri; arte plastice și decorative – 28 locuri; arta actorului – 28 locuri.

Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani: specializarea învățător – educatoare: 56 de locuri.

Învățământ liceal seral și frecvență redusă:

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani: specializarea industrie textilă și pielărie – 28 locuri;

Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani: specializarea electromecanică – 28 locuri;

Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Panciu: specializarea turism și alimentație – 28 locuri;

Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară Odobești: specializarea Protecția Mediului – 28 locuri;

Liceul Teoretic „Grigore Gheba” Dumitrești cu specializarea filologie – 28 locuri;

Liceul „Simion Mehedinți” Vidra: științe sociale – 28 locuri.

Învățământ special liceal la zi:

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” Focșani: domeniu de specializare științe ale naturii – 12 locuri.

Media de admitere, în baza căreia se va face înscrierea la liceu a absolvenților clasei a VIII-a, se calculează ca medie ponderată între media generală obținută la examenul de evaluare națională, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% . Formula de calcul a mediei de admitere la liceu este:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generală obținută la examenul de evaluare națională, clasa a VIII-a.

Reamintim că probele scrise la Evaluarea Națională se vor desfășura în zilele de 18 și 20 iunie, astfel: pe 18 iunie la Limba și literatura română – probă scrisă; iar pe 20 iunie la Matematică – probă scrisă. Probele de examen vor fi supravegheate audio – video. Primele rezultate se vor comunica pe data de 25 iunie, până la ora 12:00. În aceeaşi zi, între orele 14:00 şi 20:00, se pot depune contestaţii, care vor fi soluţionate în perioada 26 și 28 iunie. Afișarea rezultatelor finale va avea loc pe data de 29 iunie.

Ghidul candidatului pe AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here