Dirigenție de șantier pentru un drum județean modernizat cu fonduri europene

0
821

Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație serviciile de asistență tehnică – dirigenție de şantier la obiectivele de investiții: „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită județ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejița – Tâmboiești – Bordești cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T“.

Obiectul contractului, ce va fi atribuit prin procedura de achiziție publică, constă în prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate oferită de dirigintele de şantier prin activităţi specifice, respectiv: îndeplinirea rolului de Prestator al serviciului de asistență tehnică-diriginte de șantier; consilierea de specialitate a Autorităţii Contractante în procesul de adoptare a deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrări, precum şi cu privire la orice revendicări/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot apărea pe parcursul execuţiei lucrărilor în scopul prevenirii revendicărilor financiare şi/sau a întârzierilor; asigurarea calităţii corespunzătoare a lucrărilor de construcţii-montaj, optimizând cheltuielile cu investiţia; asigurarea serviciilor de supraveghere a execuţiei tehnice de către personal autorizat, corespunzător, pe specialităţi.

Vă reamintim că președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a semnat, în luna mai, ordinul de începere a lucrărilor pentru reabilitarea și modernizarea DJ 202 E-Limită județ Buzău-Voetin-Sihlea-Obrejiţa-Tîmboieşti-Bordeşti. Lucrările vor fi realizate de Asocierea SC SA & PE Construct SRL Bacău – SC Spedition UMB SRL Bacău și SC Tehnostrade SRL Bacău. „Constructorul Spedition UMB SRL Bacău este cel care a construit DN 2D Focșani-Ojdula-Târgu Secuiesc, a construit drumul județean DJ 205D Valea Sării-Paltin-Nereju-Brădăcești și mai are contractate două investiții mari în județul Vrancea. Noi ne bucurăm pentru că este unul din cei mai buni constructori din Europa Centrală și de Est, aș spune eu. Ca să nu mai spun că de departe Spedition UMB SRL Bacău, Dorinel Umbrărescu, reprezintă societatea care lucrează la cel mai înalt nivel de calitate din România“, a precizat Marian Oprișan.

Șeful administrației județene s-a declarat „extrem de mulțumit că am ajuns în acest punct cu acest obiectiv de investiție, care, după părerea mea,va fi unul din cele mai bune drumuri județene din Vrancea“. Marian Oprișan a precizat că modernizarea drumului județean 202 E-Limită județ Buzău-Voetin-Sihlea-Obrejiţa-Tîmboieşti-Bordeşti este o promisiune mai veche a sa făcută locuitorilor din această zonă.

Valoarea totală a contractului este de 38.649.542 lei fără TVA. Valoarea totală cu TVA este de 45.992.995 lei (echivalentul a 9.682.735 euro) – în care sunt incluse execuția lucrărilor și organizarea de șantier, serviciile de proiectare și serviciile de asistență tehnică. Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1 (85% fonduri europene, 13% bugetul național, 2% cofinanțarea locală). Termenul de finalizare a lucrărilor este de 32 de luni (din care 2 luni este durata de proiectare). Contractul a fost atribuit în urma licitației publice, care a avut drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, în ceea ce privește prețul ofertei și perioada de garanție a lucrărilor.

Vor fi efectuate următoarele lucrări: Modernizarea şi reabilitarea a 22,517 km. din drumul judeţean DJ 202E; Modernizarea şi realizarea a 10,104 km de trotuare şi trasee pietonale; Execuţia unei staţii de transport public şi a unei alveole; Execuţia unor elemente suplimentare destinate siguranţei circulaţiei (198 ml parapet metalic, 22,60 km marcaje, 40 treceri de pietoni cu avertizări luminoase, 24 buc. benzi rezonatoare); Modernizarea a două poduri; Amenajarea a 40.144 ml de rigole şi şanţuri; Montarea de borduri teşite pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi la proprietăţi; Amenajarea a 51 podeţe de descărcare; Creşterea portanţei şi siguranţei circulaţiei; Uşurarea accesului la reţeaua TEN-T pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi.

Toate acestea împreună cu elementele de siguranţa circulaţiei (40 treceri de pietoni, 568 ml. parapete metalice, indicatori rutieri, benzi rezonatoare) vor creşte siguranţa circulaţiei şi confortul populaţiei deservite de proiect. Creşterea portanţei se va asigura prin amenajarea unui sistem rutier nou, iar viteza medie de deplasare va creşte de la 30km/h la 60km/h, asigurându-se astfel fluidizarea traficului.

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unei legături rapide şi în siguranţă la reţeaua de transport europeană TEN-T. Scopul realizării obiectivului fiind creşterea condiţiilor de dezvoltare durabilă a zonei prin facilitarea mobilităţii populaţiei şi bunurilor. Beneficiari direcţi – Populaţia localităţilor cu acces la DJ 202E (comuna Sihlea, comuna Obrejiţa, comuna Tîmboieşti, comuna Bordeşti) care va beneficia de modernizarea acestuia, aproximativ 11.984 locuitori. Beneficiari indirecţi – Populaţia din Regiunea Sud-Est a României şi toţi participanţii la traficul reţelei TEN-T.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here