Fonduri europene pentru microîntreprinderile din orașele județului Vrancea

0
1377

Micii întreprinzători din orașele județului Vrancea pot obține fonduri europene nerambursabile de până la 200 mii euro pentru dezvoltarea afacerilor. Fondurile europene sunt acordate prin Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Informații despre modul în care trebuie realizate proiectele europene de către beneficiari au fost prezentate, ieri, în cadrul unui seminar organizat la Focșani de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020. La întâlnire au fost prezenți aproximativ 15 întreprinzători și consultanți din domeniul fondurilor europene, interesați de condițiile care trebuie respectate dacă vor să obțină acești bani. Au fost discuții referitoare la sumele minime care pot fi accesate, modul de departajare a proiectelor care au punctaje egale sau criteriile care trebuie respectate pentru a obține mai multe puncte la evaluare.

Explicațiile au fost oferite de consultantul în management Carmen Câmpean. Aceasta a arătat că alocarea pentru Regiunea Sud-Est, adică județele Brăila, Buzău, Galați, Vrancea și Constanța, nu este foarte mare, respectiv aproape 13 milioane euro.

Cei care vor să depună proiecte pentru fonduri europene trebuie să știe că locul de implementare a acestuia trebuie să fie în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare. Solicitantul poate fi o societate sau societate cooperativă, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Domeniile de activitate eligibile sunt enumerate în Anexa 2 din Ghidul specific, iar prin proiect trebuie vizată o singură clasă CAEN. Una dintre discuții a vizat investițiile în stațiunile balneoclimaterice, fiind făcută precizarea că se adresează doar celor din mediul urban. Printre condițiile care trebuie respectate de solicitanții fondurilor europene se numără: microîntreprinderea trebuie să fi desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior. De asemenea, solicitantul trebuie să aibă înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. O altă condiție se referă la numărul de angajați. Astfel, solicitantului trebuie să fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb valabil la data lansării apelului de proiecte (publicarea ghidului specific). Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis 200.000 euro, valoare acordată unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. Contribuția financiară obligatorie a beneficiarilor este de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției. Cererile de finanțare pot fi depuse începând cu data de 8 iulie 2019, de la ora 12.00, termenul limită fiind 8 noiembrie 2019, ora 12.00.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here