”Bobocel de școală 9”, program pentru copiii înscriși în clasa pregătitoare de la Școala Ștefan cel Mare

0
1213

BOBOCEL DE ȘCOALĂ 9!” – Program educațional tip Școală de vară la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Focșani

Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Focșani derulează pe parcursul a două săptămâni, în perioada 17- 28 iunie, PROGRAMUL EDUCAȚIONAL ”Bobocel de școală 9”, aprobat de Inspectoratul Școlar Vrancea, adresat copiilor de 6-7 ani care au fost înscriși la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020. Programul are un număr de 20 de ore săptămânal și cuprinde 10 activități special concepute să sprijine integrarea cu succes în mediul școlar a viitorilor bobocei.

Atelierele sunt coordonate de cadrele didactice din școală, care vor prelua din toamnă clasele pregătitoare, cărora li se adaugă alți profesori din școală și 25 de studente de la Universitatea din București, Facultatea de Științele Educației – Filiala Focșani, Departamentul de Formare a Profesorilor, Programul Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, care vor contribui la buna desfășurare a activităților.

Activitățile din cadrul școlii de vară sunt astfel organizate încât să permită abordarea problematicii mediului înconjurător sub diferite aspecte și să mențină ambientul plăcut și confortabil pe care îl oferă școala pentru dezvoltarea armonioasă a personalității școlarilor mici, facilitând adaptarea continuă la condițiile mediului social și natural în care trăiește.

Cunoscând cât mai bine nevoile celor mici și descifrând tainele copilăriei lor, vom înțelege importanța rolului pe care noi, învățătorii, îl avem în creșterea sănătoasă a tinerilor de mâine. În activitățile desfășurate în cadrul școlii de vară, învățătorii se vor strădui să creeze un climat favorabil manifestării curiozității, a acțiunii directe a copilului cu materiale, un climat stimulativ al exprimării verbale și a comunicării între copii.

În toate activitățile, învățătorii vor aplica metode, procedee, forme organizatorice adecvate tratării individuale și diferențiate a copiilor, pentru a stimula și antrena cât mai intens participarea activă a fiecărui copil la procesul de însușire a cunoștintelor, de formare a priceperilor și a deprinderilor specifice vârstei. Investigând și explorând mediul imediat apropiat lor, copiii își dezvoltă deprinderi în domeniul limbajului, matematicii, științei, artei și desigur, deprinderi sociale.

Înscrierile se pot face telefonic, până vineri, 14 iunie, la numerele de telefon: 0769.630.740 (prof. Gheorghe Minodora), 0764.504.545 (prof. Enache Mirela), 0741.907.867 (prof. Danciu Olimpia), 0766.420.924 (prof. Coman Alina) și 0740.201.056 (prof. Tiliță Camelia).

Purtător de cuvânt, prof. Corina Roșu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here