Ghidul călătorului prin legislație. Contractul de societate (VII)

0
21

Privitor la contractul de societate, venim astăzi cu noi informații referitoare la pierderea calității de asociat într-o firmă. Asociatul unei societăți își poate pierde această calitate în diverse imprejurări. Aceasta poate avea loc din cauze care fie depind de persoana respectivă, fie depind de situația juridică a societății.

Astfel, asociatul își poate pierde această calitate în una din următoarele situații:

– cesionarea părților în societate,

– executarea silită a părților în societate,

– moartea asociatului,

– încetarea personalității juridice,

– falimentul,

– punerea sub interdicție judecătorească,

– retragerea din societate,

– excluderea din societate.

Asociatul unei societătți cu durată nedeterminată sau al cărei contract prevede dreptul de retragere se poate retrage din societate doar în anumite condiții:

– notificând societatea cu un preaviz rezonabil,

– dacă este de bună – credință,

– retragerea sa în acel moment din societate nu produce o pagubă iminentă acesteia.

Situația este puțin diferită în situația în care asociatul unei societăți cu durată determinată sau având un obiect care nu se poate realiza decât într-un anumit timp se poate retrage pentru motive temeinice și doar cu acordul majorității celorlalți asociați, dacă prin contractul de societate nu se prevede altfel. Dacă există dezacord în această privință între asociați, atunci asociatul respectiv se poate adresa instanței de judecată, care va hotărî în privința retragerii analizând mai multe aspecte în acest sens. Dacă retragerea asociatului aduce anumite pagube societății, atunci acesta va trebui să acopere pagubele respective. În anumite condiții, pentru motive temeinice, unul sau mai mulți dintre asociați pot solicita instanței de judecată excluderea din societate a oricăruia dintre asociați.

Pentru informații suplimentare în legatură cu subiectul prezentat, puteți adresa întrebări fie la telefonul 0237.224.555, fie pe adresa de e-mail a redacției ziarului Monitorul de Vrancea, redactie@monitorulvn.ro.

Avocat MANUELA FLOREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here