Clădirile unde funcționează serviciile de permise auto și pașapoarte, modernizate de Consiliul Județean

0
1087

Consiliul Judeţean Vrancea a organizat, vineri, conferinţa de presă de lansare, cu ocazia diseminării și mediatizării acțiunilor care se vor desfășura în cadrul proiectului „Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpurile C5, C6 și C7, str. Cuza Vodă nr. 56” COD SMIS 118520. În corpurile de clădire menționate funcționează mai multe servicii publice importante pentru vrânceni, respectiv Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor al municipiului Focșani.

La conferința de lansare a proiectului au participat vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Dănuț Cristian, dar și șefii serviciilor care își desfășoară activitatea în corpurile de clădire mai sus menționate. Valoarea totală a contractului este de 3,4 milioane lei, adică 734 mii euro, din care finanțarea nerambursabilă pentru implementarea proiectului, din fonduri europene și din bugetul național este de 3,41 milioane lei, adică 716 mii euro, ceea ce reprezintă 98% din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirea publică formată din corpurile C5, C6 și C7 cu adresa Județul Vrancea, Municipiul Focșani, Str. Cuza Vodă, nr. 56, prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolării clădirii, modernizării instalației de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere, instalarea sistemelor de climatizare, modernizarea instalației de iluminat, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe.

Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv: izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente acceselor; izolarea termică a perețiilor exteriori, inclusiv a soclului; bordarea golurilor tâmplăriei cu polistiren extrudat ignifugat; izolarea termică la intradosul planşeului peste subsol; sporirea rezistenței termice a terasei peste valoarea de 5,00 m2k/W prevăzută de norme; înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de record (unde se va monta pompa de caldură) şi planşeul peste canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia; înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu în grupuri sanitare și spatii depozitare și ventiloconvectoare carcasate de pardoseala/perete în rest; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; înlocuirea şi mărirea randamentului sursei de caldură şi a trașeelor de distribuţie prin racordarea instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum, la sistemul propriu de distribuţie a energiei termice în clădire; reabilitarea si modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare naturala și ventilare mecanică; reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat; lucrarile de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului; lucrări conexe.

Obiectivul specific al proiectului constă în reducerea cu minim 40% a consumului anual de energie primară până la valori de sub 69 kWh/mp/an și a consumului de gaze cu efect de sera pentru cladirea izolată termic formată din corpurile C5, C6 și C7 până la valori de sub 19 Kg/mp/an. După implementarea măsurilor propuse în Pachetul Maximal de Măsuri, energia produsă din surse regenerabile va atinge un nivel de 23.65% din total consum de energie primară al clădirii reabilitate.

Grupul țintă este reprezentat de persoanele care lucrează în cadrul clădirii dar și de persoanele care solicită serviciile de emitere a certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător, a permiselor de conducere și înmatricularea vehicolelor. Aceste persoane vor beneficia direct de lucrările de reabilitare termică ce se vor efectua: 100 de angajați, dar și cele aproximativ o mie de persoane care vin la aceste instituții zilnic. Perioada de implementare a proiectului este de 44 de luni, respectiv între data de 01.08.2017 și data 31.03.2021.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here