Primăria Focșani aduce lămuriri publice legate de retrocedarea terenului de lângă fostul Tribunal

0
1355

În ultima vreme au apărut în presa locală mai multe informații distorsionate despre retrocedarea terenului de lânga fostul Tribunal, unde actualul proprietar dorește să ridice un imobil. Din dorința de a aduce la cunoștința opiniei publice datele corecte legate de acest caz, vom face o scurtă trecere în revistă a evenimentelor, așa cum s-au întâmplat:

  • În anul 2001, domnul G.I. a solicitat Primăriei Focșani, prin Notificarea nr. 2169/18.04.2001 depusă prin Judecătoria Focșani și Notificarea nr.173/05.06.2001 înregistrată la Prefectura Județului Vrancea, restituirea în natură a suprafeței de 527,00 mp și despăgubiri pentru imobilul situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 10, preluat prin Decretul de expropriere nr. 397/1981.

  • Cele două notificări au fost soluționate prin emiterea de către municipalitate a Dispoziției nr. 441/12.12.2002, prin care s-a respins cererea formulată de domnul G.I.

  • Ulterior, această dispoziție a fost contestată în instanță de domnul E.I., în calitate de moștenitor al defunctului G.I., pronunțându-se Sentința Civilă nr. 195/28.08.2003 în dosarul nr. 55/C/2003, de Tribunalul Vrancea, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia nr.125/31.01.2005 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Concret, instanța a respins restituirea în natură și a decis că “reclamantul are dreptul la măsuri reparatorii”.

  • Având în vedere soluția dată de instanță, Primăria Focșani a emis Dispoziția nr.1521/ 08.06.2011, prin care s-a propus acordarea de despăgubiri

  • Conform legii, Primăria Focșani a înaintat dosarul pentru despăgubiri la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) în anul 2011 prin Procesul-verbal nr. 4882/21.09.2011.

  • Ca urmare a apariției Legii nr.368/2013, persoanele îndreptăţite la despăgubiri în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au avut posibilitatea de a opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor către entităţile învestite cu soluţionarea notificării, în vederea restituirii, în natură sau prin compensare cu alte bunuri, a imobilelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii. În acest sens, domnul E.I. a depus la Primăria Focșani cererea nr.36/06.01.2014, prin care solicita returnarea dosarului de la ANRP pentru restituirea în natură a terenului din str. Cuza Vodă nr. 10, ca fiind liber și făcând parte din fostul amplasament.

  • Solicitarea a fost transmisă de către Primăria Focșani la ANRP prin adresa nr. 11887/06.03.2014.

  • Prin adresa nr. RG 14524/16081/18.04.2014, dosarul s-a întors de la ANRP la Primăria Focșani, cu mențiunea că imobilul notificat se va restitui în natură sau prin compensare cu alte bunuri.

  • Având în vedere toate documentele anexate dosarului respectiv, precum și modificările și completările ulterioare aduse Legii nr.10/2001, republicată, Comisia de analizare și soluționare a notificărilor din cadrul Primăriei Focșani a propus restituirea în natură a terenului în suprafață de 527,00 mp. pe fostul amplasamet și acordarea de măsuri compensatorii pentru imobilul demolat în baza Decretului de expropriere nr. 397/ 29.12.1981.

  • Drept pentru care a fost emisă Dispoziția de restituire nr. 809/06.08.2014 care a primit avizul de legalitate nr.9024/09.09.2014 din partea Instituției Prefectului Județului Vrancea.

După cum se poate vedea, în tot acest circuit s-a urmărit în permanență respectarea procedurilor și a prevederilor legale în domeniu. Din păcate, acest lucru este folosit acum de unii pentru a prezenta o realitate deformată, numai bună pentru tot felul de scenarii și aranjamente cu iz imobiliar.

Indiferent însă de ceea ce vor unii să inducă cum că ar fi, ADEVĂRUL este cel prezentat mai sus, în mod etapizat. Așa că, încă o dată, cetățenii au dovada că Primăria Municipiului Focșani nu are nicio problemă să facă publice toate aceste informații întrucât nu are nimic de ascuns.

Mai mult decât atât, în tot ceea ce întreprindem vom continua să urmărim interesul cetățenilor în paralel cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare, indiferent dacă aceste lucruri convin sau nu unora.

Biroul de presă, Primăria Municipiului Focșani

Comunicat de presă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here