GHIDUL CĂLĂTORULUI PRIN LEGISLAȚIE. Contractul de societate, partea a VI-a

0
20

Trecem astăzi la un nou capitol din cadrul contractului de societate și vom discuta despre administrarea societății. Asociații sunt liberi să stabilească ori prin contratul de societate ori prin acte separate numirea administratorilor, modul de organizare a acestora, limitele mandatului, precum și orice alt aspect legat de administrarea societății, cu respectarea dispozițiilor legale în acest sens. Astfel, o societate poate fi administrată fie de unul fie de mai mulți dintre asociați, sau orice altă persoană care nu are calitatea de asociat. De asemenea, administrator poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică, indiferent de faptul că este română sau străină.

În limitele puterilor care i-au fost oferite și în absența opoziției asociaților, administratorul poate să facă orice act de administrare care este în interesul societății. Administratorul societății se numește pe o anumită perioadă de timp stabilită de asociați, el putând fi revocat dacă nu se prevede altfel în contractul de societate.

În situația în care prin operațiunile pe care le-au efectuat, administratorii aduc prejudicii societății prin încălcarea legii, a mandatului primit sau prin propria culpă, aceștia răspund personal față de societate.

Așa cum am mai spus, societatea poate fi administrată fie de unul, fie mai mulți administratori. Aceștia pot lucra fie împreună, fie separat conform cu cele stipulate în contractul de societate / actul constitutiv / statut. Dacă actul de constituire menționează că vor lucra împreună, atunci niciunul dintre aceștia nu poate face singur acte de administrare, chiar dacă ceilalți ar fi in imposibilitate de a acționa.

Asociații care nu au și calitatea de administrator nu pot face acte de administrare a societății și nici acte de dispoziție asupra bunurilor acesteia. Dacă totuși fac astfel de acte, atunci ei vor fi putea fi obligați să acopere daunele care ar putea rezulta.

Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectul prezentat, puteți adresa întrebări pe adresa de e-mail a redacției ziarului Monitorul de Vrancea.

AVOCAT MANUELA FLOREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here