Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpurile C5, C6 și C7, Str. Cuza Vodă nr. 56

0
191

Comunicat de presă

28 mai 2019

Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpurile C5, C6 și C7, Str. Cuza Vodă nr. 56

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea, în calitate de beneficiar al contractului de finanţare semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014 -2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 anunţă începerea activităţilor proiectului Reabilitare energetică și lucrari conexe la corpurile C5, C6 si C7, Str. Cuza Vodă nr. 56, cod MySMIS 118520

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: Clădiri publice.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.494.624,97 lei, din care: valoarea totală eligibilă 3.481.772,97 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 2.959.507,02 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 452.630,49 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 69.635,46 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirea publică formată din corpurile C5, C6 și C7 cu adresa Județul Vrancea, Municipiul Focșani, Str. Cuza Vodă, nr. 56, prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolării clădirii, modernizării instalației de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere, instalarea sistemelor de climatizare, modernizarea instalației de iluminat, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe.

Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv:

– izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente acceselor;

– izolarea termică a perețiilor exteriori, inclusiv a soclului;

– bordarea golurilor tâmplariei cu polistiren extrudat ignifugat;

– izolarea termică la intradosul planşeului peste subsol;

– sporirea rezistenței termice a terasei peste valoarea de 5,00 m2k/W prevăzută de norme;

– înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de record (unde se va monta pompa de caldură) şi planşeul peste canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia;

– înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu în grupuri sanitare și spatii depozitare și ventiloconvectoare carcasate de pardoseala/perete în rest;

– instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;

– înlocuirea şi mărirea randamentului sursei de caldură şi a trașeelor de distribuţie prin racordarea instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum, la sistemul propriu de distribuţie a energiei termice în clădire.

– reabilitarea si modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare naturala și ventilare mecanică;

– reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat;

– lucrarile de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului;

– lucrări conexe.

Obiectivul specific al proiectului constă în reducerea cu minim 40% a consumului anual de energie primară până la valori de sub 69 kWh/mp/an și a consumului de gaze cu efect de sera pentru cladirea izolată termic formată din corpurile C5, C6 și C7 până la valori de sub 19 Kg/mp/an.

Perioada de implementare a proiectului este de 44 de luni, respectiv între data de 01.08.2017 și data 31.03.2021.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, având sediul în str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România.

Telefon: 0237.213.057

E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Tătăranu Irina – Manager de proiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here