Finalizarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII FIRMEI PRIN ÎNFIINŢAREA UNUI STUDIO FOTO PROFESIONAL”

0
219

Comunicat de presă

Data: 27 mai 2019

Finalizarea proiectului„DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII FIRMEI PRIN ÎNFIINŢAREA UNUI STUDIO FOTO PROFESIONAL

S.C FINEXPERT GRUP S.R.L, în calitate de Beneficiar anunță finalizarea proiectului „Diversificarea activităţii firmei prin înfiinţarea unui studio foto profesional”, cod MySMIS 102237, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 : ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea activității prin crearea unui studio foto profesional şi creşterea competitivităţii firmei S.C. Finexpert Grup S.R.L. pe plan local şi regional în sprijinul comunităţii locale şi regionale. Îndeplinirea obiectivului general propus va determina creşterea gradului de satisfacţie a clienţilor persoane fizice şi juridice faţă de serviciile oferite de firmă, precum şi sporirea numărului de clienţi. Obiectivul general al proiectului coincide cu obiectivul general al POR 2014-2020- creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea codiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Sprijinirea comunității locale în sensul ocupării forței de muncă, prin creșterea numărului mediu de salariați cu 3;

– Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi creşterea eficienţei energetice prin utilizarea surselor regenerabile de energie;

– Creșterea patrimoniului firmei prin achiziția de active.

Rezultatele proiectului au fost acelea de a creşte numărul mediu de salariaţi cu 3, înfiinţarea unui punct de lucru – construcţie studio foto profesional şi dotare cu surse regenerabile de energie şi prin dotarea cu echipamente specifice activităţii- echipamente foto, echipamente video, echipamente IT şi active necorporale.

Valoarea totală a proiectului este de 1.017.518,13 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 606.797,14 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii a fost acela de a crea noi locuri de munca prin creşterea numărului mediu de salariaţi cu 3 şi prin dotarea cu echipamente specifice activităţii- echipamente foto, echipamente video, echipamente IT şi active necorporale.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: NICOLAŞ LENUŢA ANIŞOARA – Administrator: 0744398573, Email: lenus_nicolas@yahoo.com.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here