Pagină wikipedia dedicată alfabetizării digitale; proiect implementat de CJRAE Vrancea

0
69

Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educațională (CJRAE) Vrancea colaborează cu 3 instituții de la nivel european pentru implementarea proiectului Erasmus+ KA2, finanțat de Comisia Europeană, „Empowering Digital Literacy in a Transforming World”. Acest proiect, de tipul parteneriat strategic în domeniul educației adulților (KA2), este derulat în perioada 01.10.2018 – 31.08.2020 de un consorțiu internațional, alcătuit din Weltgewandt. Institut für interkulturelle politische Bildung e.V., Berlin, Germania (coordonatorul proiectului), COOPETIC (Paris, Franţa), Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea (Focşani, România) și Asociacion Malaguena De Educacion Y Formacion Europea (Malaga, Spania).

Conform datelor furnizate de Liliana Jeny Mihai, director CJRAE Vrancea, proiectul beneficiază de o finanțare de 57.720 euro și este dezvoltat în contextul evoluției tehnologice, ce a schimbat semnificativ producția de bunuri şi servicii, piața muncii, modalitățile de învăţare, comportamentul de consum, comunicarea (atât online cât şi offline), viața de zi cu zi, oportunitățile de participare la viața publică etc. Impactul digitalizării asupra societății impune asumarea responsabilității tuturor persoanelor cu privire la dezvoltarea competențelor digitale, în vederea prevenirii unor reacții indezirabile la aceste provocări, ce pot oscila de la răspunsul defensiv în fața digitalizării până la încrederea oarbă în tehnologie.

În consecință, prin acest parteneriat, specialiștii din cele 4 instituții implicate își propun să creeze o pagină WIKI dedicată alfabetizării digitale, care va cuprinde atât aspectele problematice legate de istoria digitalizării, inteligența artificială şi algoritmi, protecția datelor personale, discursurile instigatoare la ură etc, cât și prezentarea și descrierea metodelor ce pot fi utilizate de formatori/ consilieri în activitățile de alfabetizare digitală a adulților.

De asemenea, va fi realizat un site al proiectului, precum și 4 evenimente locale de multiplicare a rezultatelor (în cele 4 țări partenere) ce vor avea ca finalitate promovarea conținuturilor WIKI către factorii interesați, precum și colectarea feedback-ului din partea potențialilor beneficiari. „Pentru realizarea obiectivelor asumate prin proiect, vor avea loc 2 activități de formare a specialiștilor din cele 4 instituții, cu scopul aplicării metodelor şi instrumentelor dezvoltate prin proiect cu referire directă la conținutul WIKI, pentru a obține un prim feed-back relevant şi pentru a facilita schimbul şi transferul de bune practici între parteneri. Fiecare eveniment de formare va avea o durată de 5 zile și va implica 12 reprezentanți ai instituțiilor partenere în proiect. Primul eveniment comun de formare va fi organizat în România, în octombrie 2019, de reprezentanții Weltgewandt. Institut für interkulturelle politische Bildung și ai Centrulului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea, fiind dedicat metodologiei de alfabetizare digitală, inteligenței artificiale, activităţilor de grup şi schimburilor de experiență între parteneri, precum şi evaluării rezultatelor proiectului din perspectiva beneficiarilor direcți. Al doilea eveniment comun de formare va fi organizat în Spania, în februarie 2020, de COOPETIC Franţa și Asociacion Malaguena De Educacion Y Formacion Europea, fiind dedicat instrumentelor de comunicare digitală şi de cooperare online, metodelor de dezvoltare a competențelor de comunicare şi de utilizare a tehnologiei la adulți, activităţilor de grup şi schimburilor de experiență între parteneri, precum şi evaluării rezultatelor proiectului din perspectiva beneficiarilor direcți“ a declarat Liliana Jeny Mihai.

Organizațiile participante la proiect şi partenerii lor la nivel comunitar vor promova şi extinde oferta educaţională privind alfabetizarea digitală a adulților, contribuind la conștientizarea necesității unui grad mai mare de deschidere faţă de aceste aspecte şi furnizând metodologia necesară pentru implementarea eficientă a unor astfel de activităţi. Astfel, va fi stimulat şi interesul partenerilor locali pentru dezvoltarea unor proiecte similare. Proiectul își propune să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a necesității alfabetizării digitale a adulților ca formă de dezvoltare personală, dar şi de integrare eficientă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here