Spitalul Municipal Adjud angajează un kinetoterapeut și mai mulți asistenți

0
1646

Spitalul Municipal Adjud organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post kinetoterapeut, Laborator Recuperare Medicină Fizică și Balneologie, a unui post asistent medical generalist principal PL, Compartimentul ATI, și a unui post infirmieră debutantă, Compartimentul Primiri Urgențe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesar a fi îndeplinite în vederea participării la concurs/ examen și a ocupării postului vacant de kinetoterapeut: studii – diplomă de licență în specialitatea kinetoterapie; vechime în specialitate – 6 luni; autorizație de liberă practică pentru exercitarea profesiei de kinetoterapeut.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs/ examen și a ocupării postului vacant de asistent medical generalist principal PL: studii – diplomă de școală sanitară postliceală; diplomă bacalaureat; vechime în specialitate – 5 ani; asigurare malpraxis valabilă; certificat membru OAMGMAMR vizat anual.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs/ examen și a ocupării postului vacant de infirmieră debutantă: studii – școală generală; curs calificare – infirmieră; fără vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 iunie 2019, ora 10.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

12 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;

19 iunie 2019, ora 10.00: proba interviu;

De asemenea, Spitalul Municipal Adjud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post asistent medical generalist PL Compartimentul Primiri Urgențe și a unui post asistent medical generalist principal PL Compartimentul A.T.I. Condiții specifice necesar a fi îndeplinite în vederea participării la concurs/ examen și a ocupării postului temporar vacant de asistent medical generalist PL: studii – diplomă de școală sanitară postliceală; diplomă bacalaureat; vechime în specialitate – 6 luni; asigurare malpraxis valabilă; certificat membru OAMGMAMR vizat anual. Condiții specifice în vederea participării la concurs/ examen și a ocupării postului temporar vacant de asistent medical generalist principal PL: studii – diplomă de școală sanitară postliceală; diplomă bacalaureat; vechime în specialitate – 5 ani; asigurare malpraxis valabilă; certificat membru OAMGMAMR vizat anual.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 mai 2019, ora 10.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

05 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;

11 iunie 2019, ora 10.00: proba interviu;

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Adjud, Strada Republicii nr. 21, judeţul Vrancea, telefon 0237/640.777, interior 151.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here