Alegeri Europarlamentare: Peste 313 mii de vrânceni sunt așteptați duminică la vot

0
585

Peste 313 mii de vrânceni sunt așteptați, duminică, la votul pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European. La nivelul județului Vrancea au fost amenajate 358 secții de votare, din care 58 sunt doar în municipiul Focșani. Pe listele electorale permanente pentru alegerile europarlamentare sunt înscrise 313.170 de persoane, din care 286 mii sunt persoane cu cărți de identitate valabile. De aceea, serviciile de evidența persoanelor au program special în acest week-end.

Astfel, la nivelul municipiului Focșani, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Focșani va avea program prelungit de lucru. Sâmbătă, 25 mai, programul de lucru va fi între orele 8-16 iar duminică, 26 mai, între orele 7-21. Primăria Focșani a anunțat că, în cadrul acestui program, focșănenii vor beneficia de toate serviciile oferite de SPCLEP Focșani. De asemenea, Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Focșani va avea parte de același program prelungit, în cele două zile de sâmbătă și duminică. În aceste două zile, la ghiseele Serviciului Taxe și Impozite, focșănenii vor putea să efectueze doar operațiuni de plăți.

Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European au loc în data de 26 mai, între orele 7:00 – 21:00. Dreptul de vot se exercită în baza unui act de identitate valabil, respectiv: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar, carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare). „Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români aflați în străinătate sau de cetățenii români domiciliați în străinătate”, arată MAI.

Vrâncenii vor vota la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința, conform listelor electorale permanente. Alegătorii arondați la o secție de votare nu își pot exercita dreptul de vot la o altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială iar președintele biroului electoral al secției de votare va îndruma alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat. „Cetățeanul care, în ziua alegerilor, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o listă suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate”, precizează MAI.

Pentru a preveni votul multiplu, la aceste alegeri se va utiliza Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Acest sistem permite evidenţierea distinctă a prezenţei la vot pentru fiecare scrutin în parte. Astfel, la intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de calculator al secției de votare actul de identitate și, după caz, documentul care dovedește reședința. Acesta va înscrie codul numeric personal al alegătorului în sistem. „Operatorul de calculator va scana actul de identitate sau va introduce în SIMPV datele personale ale alegătorului în cazul în care nu se poate folosi scanarea, pentru a verifica dacă cetățeanul își poate exercita dreptul la vot”, explică MAI.

 

La nivel național, peste 18 milioane de alegători așteptaţi la urne

 

Peste 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi, duminică, la urne pentru a-i desemna pe cei 33 de reprezentanţi ai României în Parlamentul European. Potrivit ultimei informări a AEP, numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la 31 martie este de 18.949.141. Sunt organizate 18.730 de secţii de votare pe teritoriul naţional, în străinătate cetăţenii români putând să voteze în 441 de secţii.

Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua de referinţă inclusiv, au dreptul de a alege reprezentanţii României în Parlamentul European. Pot să voteze la europarlamentare şi cetăţenii comunitari care s-au înscris în listele speciale. Prin alegător comunitar se înţelege orice cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, care are dreptul de a alege în România pentru Parlamentul European, având domiciliul sau reşedinţa în România, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

Nu au drept de vot debilii şi alienaţii mintal puşi sub interdicţie şi persoanele care, în ziua de referinţă, sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. De asemenea, nu pot vota pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European cetăţenii români care sunt înscrişi în listele electorale ale altor state membre. Aceştia pot vota doar listele/candidaţii din statul respectiv.

 

Ștampila de vot trebuie aplicată înăuntrul patrulaterului

 

La sediile secţiilor de votare se afişează la loc vizibil ora la care începe, respectiv se încheie votarea. Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidaţi sau prenumele şi numele candidatului independent pe care îl votează. Ştampila cu menţiunea „VOTAT” trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterul.

Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Alegătorul care din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secţiei de votare. După ce au votat, alegătorii vor îndoi buletinele, astfel încât pagina netipărită care poartă ştampila de control să rămână în afară, şi le vor introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greşită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia. La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greşit ştampila cu menţiunea „VOTAT”, dar nu a introdus buletinul în urnă, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reţinând şi anulând buletinul de vot iniţial.

Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta, după care preşedintele sau acel membru aplică pe actul de identitate sau, după caz, pe documentul de identitate al alegătorului ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului sau, după caz, un timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului. Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

 

Votarea cu urna specială

 

Cererile alegătorilor netransportabili din motive de boală sau invaliditate prin care se solicită deplasarea urnei speciale se depun cel mai târziu în preziua alegerilor, potrivit unei decizii a Biroului Electoral Central. Cererile scrise formulate de alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, însoţite de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, prin care se solicită deplasarea urnei speciale, se depun cel mai târziu în preziua alegerilor.

Conform BEC, cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de alegător, trebuie datată şi semnată olograf şi va cuprinde numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate valabil, precum şi adresa la care se află. Totodată, persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale pot vota şi ele prin intermediul urnei speciale. (AGERPRES)

 

Marea Britanie și Olanda – primele, Italia – ultima

 

Votul în cadrul alegerilor europene a început în unele ţări, dar va trebui aşteptat până duminică seara târziu pentru a avea primele rezultate oficiale din fiecare stat membru al UE, potrivit unei prezentări a AFP. Alegătorii din Regatul Unit şi Olanda au venit la urne joi, urmaţi vineri de cei din Republica Cehă şi Irlanda. Sâmbătă votează alegătorii din Slovacia, Letonia şi Malta, iar duminică cei din celelalte 21 de state membre ale UE. Însă indiferent de ziua votului, pentru a nu influenţa votanţii autorităţile naţionale trebuie să aştepte până la ora 21:00 GMT (00:00 ora României) pentru a publica primele rezultate oficiale. Trebuie de fapt să se aştepte închiderea urnelor în Italia, ţara unde secţiile de votare vor rămâne deschise până la ora cea mai târzie.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here