Guvernarea PSD – investiții de 734 milioane lei în localitățile vrâncene conduse de primari liberali

0
781

Administrația județeană, condusă de președintele Marian Oprișan, și Guvernul PSD au derulat sau au în derulare investiții cu fonduri guvernamentale și fonduri europene pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale vrâncenilor. Investițiile sunt implementate în toate localitățile județului, inclusiv în comunele administrate de primari PNL. Există situații în care localități conduse de primari PNL au primit finanțare pentru investiții cu valori mai mari de zeci de milioane de euro față de localități conduse de primari PSD. Astfel de situații se regăsesc în localitățile Tulnici, Nereju și Homocea, conduse primari PNL. În total este vorba de investiții în valoare de aproximativ 734 milioane lei.

Vă prezentăm mai jos localitățile conduse de primari PNL și în care se derulează investiții:

Bălești -Investiții PNDL 2: Modernizare drumuri de interes local, comuna Bălești – 2.340.492,90 lei; Modernizare DJ 202 F Mihălceni-Bălești, distanță 7 km, valoarea contractului – 19 milioane lei. Total investiții-21,34 milioane lei.

Biliești -Investiții Consiliul Județean Vrancea: Alimentare cu apă și canalizare ca urmare a implementării proiectului Vranceaqua, etapa a II-a. Valoarea lucrărilor de pe raza comunei Bilieşti este de 7.809.284 lei.

Investiții PNDL 2: Modernizare drumuri comunale de interes local în comuna Biliești – 7.020.793,23 lei . Total Investiții-14,8 milioane lei.

Bîrsești – Reabilitare DN 2 D Focșani-Ojdula-Tg. Secuiesc.

Investiții PNDL: Rețele distribuție apă etapa II comuna Bîrsești- 1.004.308,00 lei PNDL 1 – finalizat în 2016; Modernizare drumuri de interes în comuna Bîrsești- 4.653.934,67 lei PNDR; construire și dotare grădiniță în satul Bîrsești – 466.125,00 lei; Mărirea capacității sursei, automatizare tratarea apei potabile și branșamente consumatori finali, comuna Bîrsești – 5.169.579,00 lei. Total investiții-11,2 milioane lei.

Bolotești – Reabilitare DN 2 D Focșani-Ojdula-Tg. Secuiesc

Investiții Consiliul Județean Vrancea – Comuna Bolotești va beneficia de alimentare cu apă și canalizare ca urmare a implementării proiectului Vranceaqua, etapa a II-a, derulat de Consiliul Județean Vrancea. Valoarea lucrărilor de pe raza comunei Bolotești este de 20.927.085 lei. Modernizare DJ 205 P în lungime totală Lt =12,9 km din care comuna Bolotesti, sector int. DN 2D Putna-Ivancesti, km 0+000-km 4+500, L=4,50 km. Valoarea lucrărilor pentru sectorul intersecție DN 2D Putna-Ivancesti, km 0+000-km 4+500, L=4,50 km este de 4.539.043,57 lei.

Investiții PNDL – Extindere cu 4 săli de clasă, grup sanitar și reabilitare școala gimnazială Găgești, sat Găgești – 2.985.453,00 lei PNDL 2. Investiții PNDR- Modernizare drumuri de interes local în comuna Bolotești – 4.533.657,59 lei – PNDR; Renovare și dotare Cămin Cultural, sat Bolotești, comuna Bolotești – 1.548.634,47 lei. –PNDR. Valoare investiții-50,6 milioane lei.

Broșteni – Investiții Consiliul Județean Vrancea: Alimentare cu apă și canalizare ca urmare a implementării proiectului Vranceaqua, etapa a II-a. Valoarea lucrărilor de pe raza comunei Broșteni este de 2. 847.286 lei.

Investiții PNDL: Reabilitare, modernizare și dotare gradiniță cu program normal, sat Broșteni, comuna Broșteni – 1.472.062,00 lei -PNDL 1; Reabilitare, modernizare și extindere gradiniță localitatea Pitulușa, comuna Broșteni – 981.687,00 lei – PNDL; Modernizare drumuri de interes local din comuna Broșteni -2.063.744,41 lei – PNDL 2; Înființarea sistemului de alimentare cu apă comuna Broșteni – 3.262.995,00 lei -PNDL 2. Valoare investiții-10,6 milioane lei.

Bordești: Investiții Consiliul Județean Vrancea: Alimentare cu apă și canalizare ca urmare a implementării proiectului Vranceaqua, etapa a II-a. Valoarea lucrărilor de pe raza comunei este de 17,70 milioane lei.

Investiții PNDL: Modernizare DC 158 km0+960-2+145, comuna Bordești – 825.429,00 lei (PNDL 1); Reabilitare, modernizare Grădiniță în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare, comuna Bordești – 829.357,00 lei ( PNDL 1); Reprofilare și balastare drumuri de interes public pct Gogu P.500, comuna Bordești – 503.083,00 lei (PNDL 2); Reprofilare și balastare drumuri de interes public pct Linti, comuna Bordești – 534.961,00 lei (PNDL 2). Valoare investiții-20,40 milioane lei.

Chiojdeni – Investiții PNDL: Modernizare drumuri de interes local, comuna Chiojdeni – 2.662.170,00 lei – PNDL 1: Înființare rețea canalizare, stație de epurare și extindere rețea de apă în comuna Chiojdeni – 14.160.405,00 lei (PNDL 2). Valoare investiții-16,8 milioane lei.

Ciorăști – Investiții PNDL: Modernizare drumuri locale în comuna Ciorăști – 6.663.255,03 lei – PNDL 1; Dispensar uman sat Ciorăști – Lucrări de reabilitare și modernizare, comuna Ciorăști – 1.010.310,00 lei – PNDL 2. Investiții PNDR- Modernizare de drumuri comunale, comuna Ciorăști – 4.206.336,69 lei –PNDR. Valoare investiții-30,8 milioane lei.

Gura Caliței – Investiții Consiliul Județean Vrancea: Lucrări de consolidare și reabilitare a podului din beton armat peste râul Râmna, apărare de mal și lucrări la albie, pe DJ 204P, km.15+567, comuna Gura Caliței – 1.777.777,00 lei (PNDL 1-2016). Investiții PNDL: Modernizare DC165, sector DJ 204P- Rașca, km0+000-3+500, comuna Gura Caliței – 6.325.130,00 lei – PNDL 1; Completare și punere în funcțiune sistem de alimentare cu apă sat Plopu, comuna Gura Caliței – 1.123.778,32 lei – PNDL 2; Construire școala gimnazială, comuna Gura Caliței – 1.575.692,85 lei – PNDL 2. Valoare investiții-10,78 milioane lei.

Homocea – Investiții Consiliul Județean: Alimentare cu apă și canalizare ca urmare a implementării proiectului Vranceaqua. Valoarea lucrărilor Vranceaqua, etapa I-a de pe raza comunei Homocea-10,2 milioane lei. Valoarea totală a lucrărilor Vranceaqua, etapa II-a de pe raza comunei Homocea – 11.810.963 lei.

Investiții prin PNDL: Extindere reţea apă – canal în comuna Homocea – 2,811,854.45 lei; Modernizare drumuri de inters local în Comuna Homocea -9,100,313.00 lei; Modernizare pod peste râul Polocin pe DC 16 sat Homocea şi podeţe în Comuna Homocea – 1,530,102.00 lei. Valoare investiții-35,5 milioane lei.

Jariștea – Investiții Consiliul Județean Vrancea: Alimentare cu apă și canalizare ca urmare a implementării proiectului Vranceaqua, etapa a II-a. Valoarea totala a investiției este de 16.614.396 lei. Investiții PNDL: Modernizare DC 133, comuna Jariștea – 463.947,00 lei -PNDL 1 – finalizat în 2016; Modernizare drum comunal DC 132, comuna Jariștea -2.986.133,00 lei – PNDL 2; Modernizare drumuri de interes local în comuna Jariștea -4.368.465,23 lei – PNDR. Valoare investiții-24,4 milioane lei.

Movilița: -Investiții Consiliul Județean Vrancea: Modernizare DJ 205J – intersecție DJ 204 E Panciu – intersecție DJ 205 H Movilița, km 0+000-km 7+270, L=7,27 km, comuna Movilița – 19.361.880,00 lei –PNDL 2. Investiții PNDL: Modernizare rețele de drumuri în comuna Movilița -3.220.782,14 lei -PNDL , finalizat în 2016; Reabilitarea, modernizarea și dotarea cu echipamente de specialitate a dispensarului medical din comuna Movilița – 1.317.951,01 lei – PNDL 2. Investiții PNDR: Înființare rețele de canalizare în sistem gravitațional în comuna Movilița -4.442.052,26 lei – PNDR. Total Investiții-28,3 milioane lei.

Nereju – Investiții Consiliul Județean Vrancea: Continuare de lucrări modernizare DJ 205D (Valea Sării – Năruja – Paltin – Nereju – Brădăcești) – 104.581.616,13 lei – PNDL 1, finalizat în 2016; Consolidare și reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D , peste pârâul Bălașa la Nereju km 30+020, conform HG 540/2000 respectiv km 29+200 conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju -1.958.397,64 lei -PNDL 2; Consolidare și reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D , peste pârâul Monteoru la Nereju km 31+150, conform HG 540/2000 respectiv km 31+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju – 2.209.103,09 lei – PNDL 2; Consolidare și reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Zabala la Nereju km 29+541, conform HG 540/2000 respectiv km 28+500 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju -5.225.018,00 lei – PNDL 2. Investiții PNDL: Modernizare DC 106 Nereju – Păvălari 2.851.098,00 lei – PNDL1; Construire pod ce leagă satul Brădăcești de cătunul Crăciunari, comuna Nereju -3.511.406,00 lei – PNDL 2; Extindere cu grup sanitar și reabilitare gradiniță cu program normal nr. 1 Nereju Mic, comuna Nereju – 532.659,00 lei -PNDL 2; Extindere cu grup sanitar și reabilitare gradiniță cu program normal nr. 1 Nereju, comuna Nereju – 374.290,00 lei -PNDL 2; Extindere cu grup sanitar și reabilitare școală Gimnazială Dimitrie Gusti Nereju, comuna Nereju – 540.062,00 lei – PNDL 2; Extindere cu grup sanitar și reabilitare școala gimnazială Nereju Mic, comuna Nereju -550.498,00 lei – PNDL 2; Alimentare cu apă actualizare rest de executat comuna Nereju – 5.756.857,05 lei – PNDL 2; Extindere cu grup sanitar și reabilitare grădiniță cu program normal Sahastru comuna Nereju -447.826,00 lei – PNDL 2; Investiții PNDR: Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural comuna Nereju – 2.058.460,71 lei – PNDR; Total investiții = 130, 5 milioane lei.

Păunești -Investiții PNDL: Stație de epurare comuna Păunești – 1.437.917,00 lei – PNDL 1; Modernizare drumuri de interes local în comuna Păunești – 7.278.040,00 lei – PNDL 2. Total investiții-8,7 milioane lei.

Răstoaca – Investiții Consiliul Județean Vrancea: alimentare cu apă și canalizare ca urmare a implementării proiectului Vranceaqua, etapa a II-a. Valoarea lucrărilor de pe raza comunei Răstoaca este de 9.287.566 lei.

Investiții PNDL: Asfaltare drumuri de interes local în comuna Răstoaca – 5,5 km – 4.925.642,00 lei – PNDL 2. Total investiții-14,2 milioane lei.

Țifești – Investiții PNDL: Construire și dotare grădiniță cu program normal în comuna Țifești, sat Bătinești – 602.735,00 lei – PNDL 2.

Tîmboești – Investiții Consiliul Județean Vrancea: Alimentare cu apă și canalizare ca urmare a implementării proiectului Vranceaqua, etapa a II-a. Valoarea totală a investiției este 13.872.045 lei. Proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită județ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejița – Tâmboiești – Bordești cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T“, în valoare de 55.991.137,32 lei. Investiții PNDL: Modernizare drum de interes local satele Slimnic și Pădureni – 1.970.969,28 lei – PNDL 1- 2017; Modernizare drumuri de interes local comuna Tîmboești -7,3 kilometri – 6.342.406,00 lei – PNDL 2; Podeț peste pârâul Slimnic comuna Tîmboești – 919.074,83 lei – PNDL 2. Total investiții-84,88 milioane lei.

Tulnici: Reabilitare DN 2 D – Focșani-Ojdula-Tg. Secuiesc. Investiții Consiliul Județean Vrancea: Alimentare cu apă și canalizare ca urmare a implementării proiectului Vranceaqua, etapa a II-a. Valoarea totală a investiției este de 44.209.819 lei. Investiții PNDL: Canalizare, rețele colectoare și stație de epurare Tulnici – Coza – 1.174.460,00 lei – PNDL 1; Reabilitare și extindere sistem alimentare cu apă comuna Tulnici, etapa a II-a – 5.047.490,00 lei – PNDL 1; Modernizare drumuri de interes local în comuna Tulnici- 9.767.065,98 lei – PNDL 2; Construire și dotare Grădiniță în satul Coza – 607.800,00 lei – PNDL 1; Construire școala cu clasele I-VIII comuna Tulnici – 3.346.609,00 lei – PNDL 2; Construire și dotare gradiniță cu program normal în localitatea Tulnici- 602.735,00 lei – PNDL 2; Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă comuna Tulnici, etapa a II a- 485.705,87 lei – PNDL 2. Investiții PNDR: Modernizare drumuri de interes local în comuna Tulnici – 4.583.698,46 lei – PNDR. Total investiții-69, 80 milioane lei.

Urechești – Investiții Consiliul Județean Vrancea: Alimentare cu apă și canalizare ca urmare a implementării proiectului Vranceaqua, etapa a II-a. Valoarea totală a investiției este 8.282.585 lei. Proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Budeşti, Coteşti, Blidari, Bonţeşti, Dălhăuţi, Faraoanele, Râmniceanca, Beciu, Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T“, în valoare de 108.547.817,35 lei. Investiții PNDL: Reabilitare școala gimnazială Urechești – 1.734.530,02 lei – PNDL 1 – 2018; Modernizare drumuri de interes local -5.324.204,00 lei -PNDL 2; Investiții PNDR: Modernizare drumuri de interes local, ADI Urechești-Popești- 8.782.174,28 lei. Total investiții-132,65 milioane lei.

Vizantea Livezi – Investiții Consiliul Județean Vrancea: -Construire pod din beton armat pe DJ 205 E km 55+593, peste pârâul Vizăuți, sat Vizantea Răzășească-1.587.145,00 lei – PNDL 2; Modernizare DJ 205E Vidra- Vizantea Livezi- Cîmpuri – 7.780.469,00 lei – PNDL 1; Investiții PNDL: Modernizare drumuri comunale si pod din beton armat pe DC 63, peste pârâul Peștera, – 6.472.606,00 lei – PNDL 2; Investiții CNI: Realizare Cămin Cultural Vizantea Răzășească – 910.741,00 lei. Total investiți-16,74 milioane lei.

Material comandat de PSD Vrancea. Cod mandatar financiar 41190008

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here