Clădirea unde a funcționat Tribunalul Vrancea, reabilitată de Consiliul Județean cu fonduri UE

0
1124

Consiliul Județean Vrancea are în derulare proiectul „Consolidare și punere în valoare Muzeul Vrancei-Clădirea Tribunalului Județean”, proiect inițiat și susținut de președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, vicepreședinte al PSD România. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 21 401 705,70 lei, din care: Valoarea totală eligibilă – 21 394 933,41 lei; Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 427 898,67 lei; Valoarea neeligibilă inclusiv TVA – 6 772,29 lei.

Durata de implementare este de 47 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv până la data de 4 august 2021, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare. Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților până la data închiderii Programului Operațional Regional, respectiv 2023.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Tribunalul Județean Vrancea, în vederea valorificării patrimoniului cultural local și a identității culturale prin transformarea acestui imobil în Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean și redarea acestuia către publicul vizitator. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Tribunalul Județean Vrancea; Dotarea corespunzătoare a monumentului consolidat și restaurat în vederea transformării acestuia în Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean; Includerea patrimoniului consolidat și restaurat în circuitul turistic; Digitizarea proiectului ca urmare a punerii în valoare a monumentului istoric consolidat și reabilitat.

Clădirea fostului Tribunal Vrancea este construită în anul 1909 în stilul românesc creat de Școala de Arhitectură a arhitectului Ion Mincu, personalitate focșăneană care vinde terenul, aflat în proprietatea prefectului județului Putna în 1908, special pentru a se construi Palatul de Justiție. Împreună cu celelalte monumente din zonă – Banca Națională, Palatul Administrativ, construite în același stil – mențin aspectul de oraș românesc al Focșaniului de la finele secolului al XIX-lea începutul sec XX. Clădirea, amplasată în zona centrală a orașului Focșani, a fost realizată după planurile arhitecților Al. Clavel și C. Baicoianu.

Proiectul duce la îndeplinirea obiectivului specific al priorității de investiții și anume – impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale – prin atingerea unor rezultate pe termen mediu și lung: creșterea numărului de turiști și extinderea sezonului turistic din Regiunea Sud-Est prin condolidarea, restaurarea și punerea în valoare a fostului Tribunal Județean Vrancea și redarea monumentului către publicul larg prin înființarea Muzeului Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean; creșterea importanței turismului și a culturii, ca factori care stimulează dezvoltarea economica în regiune și crearea de noi locuri de muncă, respectând principiile dezvoltarii durabile și ale protecției mediului prin schimbarea destinației inițiale a monumentului în cea de muzeu, în care se vor desfășura și activități culturale și educaționale de tipul activităților educative non-formale; valorificarea resurselor culturale ale municipiului Focșani in scop turistic, prin restaurarea și conservarea mostenirii culturale a regiunii; reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European prin dezvoltarea industriei turismului și scăderea numărului șomerilor din zonă.

 

Material comandat de PSD Vrancea. Cod mandatar financiar 41190008

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here